Suomen talouden kolmas taantumavuosi näyttää olevan tosiasia. Kevään varovaiset toiveet kysynnän elpymisestä päämarkkina-alueilla Euroopassa huuhtoutuivat Ukrainan kriisin ja Venäjän pakotteiden mukana viimeistään kesän aikana.

Vaikka syyskuun alun tulitauko johtaisi pysyvämpään rauhan turvaavaan ratkaisuun, ovat Venäjän ristiriitaiset puheet ja teot syöneet luottamusta itänaapuriin. Luottamuksen palauttaminen kestää vuosia. Tämä näkyy valitettavasti jatkossa myös Suomen talouden elpymistä hidastavana tekijänä.

Teknisen Kaupan jäsenyritysten liikevaihto on ensimmäisen kahdeksan kuukauden osalta vielä hieman positiivinen edelliseen vuoteen verrattuna, mutta eri toimialoilla on suurta vaihtelua.

Kuluttajien luottamuksen poikkeuksellisen heikko tilanne vaikuttaa negatiivisesti mm. moottoripyörä- ja mopokauppaan sekä rengaskauppaan. Teollisuuden investointitavaroiden positiivinen kehitys johtuu pitkälti sangen heikoista edellisvuoden vertailuluvuista. Valitettavasti niin kolmen kuukauden kuin vuodenkin eteenpäin katsovat myyntiodotukset ovat heikentyneet toukokuusta alkaen, mikä kertoo selvästi siitä, että nopeaa käännettä parempaan ei ole näköpiirissä.

Yhtenä taantuma-aikaan liittyvänä ilmiönä on noussut esiin se, että asiakkaiden kustannusten leikkauskuurit ovat johtaneet jopa ylikorostuneeseen hinnan painottamiseen niin pienemmissä hankintapäätöksissä kuin suuremmissa investoinneissakin. Tämä on jo johtanut suuriin vahinkoihin, kun asiakas on tilannut ulkomaisesti verkkokaupasta varaosan, joka onkin pettänyt ja kone on sen takia rikkoutunut. Sama ilmiö on myös aiheuttanut määräaikaishuoltojen väliin jättämisiä ja johtanut ajatteluun, että korjataan kone vasta, kun on pakko. Tästä saattaa aiheutua jopa hengenvaarallisia tilanteita esimerkiksi varavoimalaitteiden toimintahäiriöissä.

Talouden harmaasta yleisilmeestä huolimatta teknisen kaupan jäsenyritysten taistelutahto on korkealla. Yritykset panostavat vahvasti niin johtamis- kuin ratkaisuliiketoiminnan osaamisen kehittämiseen. Yhdistys järjesti yhdessä Teknologiateollisuus ry:n kanssa Tampereella Alihankintamessujen yhteydessä Uudistu investoinneilla -seminaarin, jossa todettiin muun muassa, että investointihankkeisiin on saatavissa monentyyppisiä rahoitusvaihtoehtoja,  ja että menestyvät alihankkijat investoivat voimakkaasti uutta teknologiaa ja älykkyyttä sisältäviin koneisiin, joiden avulla saavutetaan selkeää kilpailuetua niin parempana laatuna, tehokkuutena kuin tuotannon joustavuutenakin.

Kirjoittaja on Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen toimitusjohtaja. Kirjoitus on julkaistu myös yhdistyksen Muutosmoottori-lehdessä nro 3 / 2014.