Monen Kaupan liiton jäsenyrityksen kasvu tulee edelleen Venäjältä ja Baltian maista. Vaateketju-Seppälän vetäytyminen Venäjältä ei muuta kokonaan Stockmannin Venäjän strategiaa. Kesko ja SOK panostavat edelleen Venäjän liiketoimintaansa, joskin investointitahti hidastuu. Aspo jatkaa menestyksellä Venäjän valloitustaan, josta näkyvä merkki on positiivinen tulosvaroitus.

Kaupan liiton Venäjän kaupan ryhmän muillakin yrityksillä menee edelleen kohtuullisesti Venäjällä. Eniten kasvua on hidastanut ruplan kehitys ja Venäjän talouden yleisen tilanteen heikentyminen. Monella yrityksellä on ruplamääräinen kauppa kasvanut ja euromääräinen laskenut kurssikehityksestä johtuen. Yritysten Venäjän liiketoiminnan tulokset ovat kuitenkin pääsääntöisesti kunnossa, koska kulut lasketaan ruplamääräisinä. Pakotteista johtuva rahoituksen kiristyminen vaikuttaa kauppaan jossain määrin, ja rahoitus saattaa nousta pullonkaulaksi ensi vuonna, jos pakotteita ei päästä purkamaan vuoden kuluessa.

Mikäli olisin kaupan alan pk-yrittäjä, joka harkitsee Venäjän kaupan aloittamista tai sijoittumista sinne, perehtyisin markkinoihin entistä tarkemmin – ja ottaisin reilun aikalisän. Neuvoja kannattaa kysyä esimerkiksi Team Finland -asiantuntijaverkostolta tai Kaupan liiton Venäjän kaupan yritysten kokeneilta Venäjän kaupan konkareilta.

Jos taas olisin Venäjällä operoivan ja siellä jo menestyksellistä liiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön vetäjä, harkitsisin, miten nykytilanteesta voisi hyötyä. Kuitenkin osa toimijoista vetäytyy markkinoilta, ruplatalous kasvaa, investoinnit ovat kilpailukykyisiä, mutta samalla rahoitusmarkkinat kiristyvät ja poliittinen epävakaus jatkuu.

Suurimpia riskejä Venäjällä toimiville suomalaisyritysten viennille asettaa tällä hetkellä heikko rupla, rahoitusongelmat, talouspakotteet ja Venäjän lainsäädännön asettamat rajoitukset. Ruplan kurssiriskien minimoimiseksi yritysten tulisikin asettaa budjetointikurssinsa realistisesti, pyrittävä valuuttamääräisiin sopimuksiin ja neuvoteltava, jos mahdollista, ennakkomaksuista. Rahoitusriskien välttämiseksi tulisi varmistaa yhtiön pääomitus, huolehtia oman pääoman riittävyydestä ja panostettava saamisten valvontaan ja perintään. Yhtiöiden tulisi myös selvittää esimerkiksi ulkoministeriöltä, kuuluvatko niiden tuotteet pakotteiden piiriin. Lainsäädännöllisiä muutoksia kannattaa seurata tarkasti. Mikäli yhtiöllä on Venäjällä tytäryhtiö, sen sopimukset ja sopimusehdot kannattaa lainsäädännöllisten muutosten varalta tarkastaa. Myös paikallisen sopimuskumppanin taustojen tarkastaminen on välttämätöntä kuten tähänkin asti.

”Konsulttien” neuvoihin kannattaa aina suhtautua kriittisesti, mutta vastauksia kannattaa etsiä, sillä kuten on todistettu: Venäjä on ja pysyy – ja todennäköisesti kasvaa ja kehittyy taloudellisesti. Poliittiset riskit ovat juuri nyt suuret ja aiheuttavat epävarmuustekijöitä talouteen. On hyvä muistaa, että venäläiset kauppakumppanit arvostavat pitkäjänteisyyttä ja muistavat niitä tahoja, jotka tekevät kauppaa epävarmoista ajoista huolimatta. Vähintään kannattaa ylläpitää suhteita yritys- ja henkilötasolla, hakea uusia asiakkuuksia sekä varmistaa kaikissa tapauksissa rahoituskanavat, jos arvio riskit isommille investoinneille liian suuriksi nykytilanteessa.

Kirjoittaja on Kaupan liiton kauppapoliittinen asiantuntija.

Kaupan liitto julkaisee maanantaina 20.10. venäläisten kuluttamista Suomessa tarkastelleen selvityksen.