Vaihtelua perinteisten yritysvierailujen järjestämiseen? Ei sopivia tiloja isomman opiskelijaryhmän vastaanottamiseen? Itse törmään omassa työssäni kaupan alan yritysten ja koulujen työelämäyhteyksiä edistäessäni näihin kysymyksiin useasti. Esimerkiksi perinteistä yritysvierailua järjestäessäni avainasiaksi nousee hyvin usein se, että yrityksellä ei ole sopivia tiloja ryhmän vastaanottamiseen.

Hyvä vaihtoehto perinteisen vierailun järjestämiseen on virtuaalivierailu. Itse olen ollut järjestämässä kuluvana vuonna useampaakin virtuaalista yritysvierailua. Kokemukset vierailuilta ovat olleet positiivisia. Koulujen ei tarvitse käyttää vierailukohteeseen siirtymiseen  aikaa tai rahaa etäyhteyden ansiosta, mikä on koettu erityisen hyväksi asiaksi. Lisäksi osa nuorista on kokenut kysymysten esittämisen helpommaksi virtuaalisesti. Etävierailujen toteuttamiseen kätevän ratkaisun tarjoaa TATin koordinoima Asiantuntijaverkosto.

Myös yritysten edustajat ovat olleet tyytyväisiä järjestettyihin virtuaalivierailuihin. Helsingin Uuden yhteiskoulun lukiolaisille R-Kioskin toiminnasta kertonut rekrytoija Tomi Mänttäri koki virtuaalivierailun hyvänä vaihtoehtona perinteiselle vierailukäynnille. Suurimpina hyötyinä verrattuna perinteiseen vierailuun ovat Mänttärin mielestä ajansäästö ja mahdollisuus tehdä vierailu kesken työpäivän minne päin Suomea tahansa. Yliopiston Apteekista ja omasta työstään lukiolaisille kertoneen farmaseutti Eero Lounasvaaran mielestä on kaikkien etu, että nuorille saadaan kerrottua eri vaihtoehdoista tulevaisuuden suhteen. Näin saadaan ohjattua nuoria itseään kiinnostaville aloille heti lukion jälkeen.

Haasteena virtuaalivierailuissa perinteisiin vierailuihin nähden on vuorovaikutteisuus. Mielestäni on erityisen tärkeää, että esimerkiksi kouluun järjestettävällä vierailulla opettaja olisi valmistanut nuoria vierailua varten etukäteen siten, että nuoret olisivat vierailun alkaessa tutustuneet esimerkiksi yrityksen nettisivuihin ja miettineet kysymyksiä valmiiksi. Yrityksen puolelta tärkeää on, että esiintyjä pyrkisi jollain lailla osallistuttamaan nuoria.

Uskon, että tulevaisuudessa virtuaaliset ratkaisut kokouksien ja vierailujen järjestämisessä ovat entistä isommassa roolissa. Itse liputan toki vahvasti myös perinteisten kasvokkain kohtaamisten puolesta, eikä niitä voida virtuaalisesti kokonaan korvata. Kuitenkin yhä useammat yritykset järjestävät enenevässä määrin etäkokouksiakin, joten suunta virtuaalisuuteen on selkeä.

Kirjoittaja on Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) kaupan alan projektipäällikkö.