Teollisuus on saanut maan hallitukselta lupauksen, että sen hallinnollista taakkaa ei enää lisätä. Hieno juttu ja aivan oikein.

Kauppa ja palvelutkin olisivat äärimmäisen iloisia, jos ne saisivat saman lupauksen. Hallituksessa ei ole asiaa ehkä tultu miettineeksi, mutta ehdotan, että hallitus voisi laajentaa lupaustaan teollisuudesta kauppaan ja palveluihin.

Miksi? Kaupalle ja palveluille tulee koko ajan lisää erilaista hallinnollista lastia: valvontaa, raportointia, kiristyneitä määräyksiä, uusia lakeja ja niin edespäin.

Periaatteessa on hyvä, että Suomessa on virkamiehiä, jotka suhtautuvat kunnianhimoisesti omaan – joskus kovin kapeaankin – toimialaansa. Määrätietoinen virkamies voi saada paljon aikaan. Tehokkuus on hyvä asia – mutta ei sentään aina.

Unikulman Vesa Tuominen on laskenut, että viime vuoden loppuun mennessä hänen yrityksensä joutui raportoimaan 42 eri viranomaiselle. Ensi vuoden aikana luku nousee 48:aan - ja kolme ehkä vielä tulossa lisää. Viisi prosenttia tämän yrityksen työvoimasta käyttää aikansa viranomaisten kanssa, ei liiketoiminnan kanssa.

Kummallisia byrokraattisia määräyksiä löytyy aukioloajoista, kaavoituksesta, hygieniavalvonnasta… Luetteloa voi jatkaa lähes loputtomiin.

Julkisen sektorin osuus on noussut jo 57 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Nyt kun talous ei kasva, julkisen sektorin osuus voi vielä kasvaa entisestään. Tilanne alkaa olla monella tavalla kestämätön. Tämän tietää myös maan hallitus, joka on syksyllä sitoutunut siihen, että marraskuun lopulla on olemassa vahva ja uskottava ohjelma, joka takaa Suomen talouden tervehdyttämisen ja paljon puhutun kestävyysvajeen leikkaamisen. Valtiovarainministeriö varmasti lopulta sen ohjelman puristaa, koska muut eivät pysty – sehän nähtiin kun ministeriöiden piti karsia kuntien menoja; tarvittavaa miljardia ei löytynyt mistään.

VM voisi ottaa samalla ohjelmaan sen, että Vesa Tuomisenkaan ei tarvitsisi raportoida kuin 30 viranomaiselle. Se olisi hyvä alku ja säästäisi kaikkien rahaa ja hermoja. Myöhemmin voisi mennä vaikka kakkosella alkavaan lukuun.