Kaupan liitto on jo pitkään ollut huolissaan samasta asiasta kuin Euroopan keskuspankki: Suomen inflaatio on liian kovaa.

Vähittäiskaupan hintoihin kohdistuva inflaatio on liian nopeaa pitkälti poliittisten päätösten vuoksi. Pelkästään arvonlisäveroa kiristämällä hallitus on viimeisten kahden vuoden aikana kiihdyttänyt vähittäiskaupan inflaatiota 1,6 prosenttiyksiköllä.

Tämän lisäksi inflaatiota on vauhdittanut 2011 voimaan tullut makeisvero, jota vielä kiristettiin heti seuraavana vuonna. Myös muut hallituksen inflaatiota vauhdittavat päätökset ovat kohdistuneet kaupan hintoihin. Kauppa maksaa korkeampaa sähköveroa kuin teollisuus, ja 2011 sähköveroa vielä kiristettiin. Viime vuonna kiristettiin dieselpolttoaineiden verotusta, mikä vaikuttaa suoraan kaupan kuljetuksiin.

Kauppa on kustannusten ravintoketjussa viimeisenä lenkkinä. Kustannusten nousu, esimerkiksi palkankorotukset, kertautuvat kaupan hintoihin satamista mainostoimistoihin ja leipomoista tietohallintoon.

Kun kuorma-autoliikenteen kustannukset ovat kahdessa vuodessa nousseet 12 prosenttia, elintarvikkeiden ja vaatteiden tuontihinnat yli 10 prosenttia ja kotimaisen teollisuuden tekemien kulutustavaroiden tuottajahinnat 9 prosenttia, ihme olisi, jos vähittäiskaupan hinnat eivät nousisi.

Inflaatio leikkaa ostovoimaa, yksityistä kulutusta ja hidastaa talouskasvua. Suomella ei ole varaa korkeaan inflaatioon. Hallituksen kannattaa tunnustaa tämä: veroja kiristämällä leikataan talouskasvua ja nostetaan hintatasoa.