Selvityshenkilö Matti Purasjoki luovutti eilen asuntoministeri Jan Vapaavuoren tilaaman Kaavoitus, kauppa ja kilpailu –selvityksen. Selvitys on pääosiltaan järkevä. Helsingin Sanomienkin pääkirjoitus luonnehti sitä kokeneen virkamiehen hyvin tiivistetyksi näkemykseksi kaupan kaavoituksesta ja kilpailusta.

Purasjoella on selkeä peruslinjaus. Kaavoittajan ei pidä ryhtyä kauppiaaksi. Paras tapa edistää kaavoituksella kilpailua on tehdä mahdollisimman hyviä maakunta- ja yleiskaavoja, jotka ohjaavat seutukunnan kehitystä. Kuntien ja maakuntien tehtävä on pitää yhdyskuntarakenne kunnossa, mutta kauppa tietää missä ja millainen liiketoiminta kannattaa.

Purasjoen ajatus on tuoda kaavoitukseen lisää läpinäkyvyyttä, kilpailua ja tasapuolisuutta. Kannatettavia ajatuksia kaikki. Hän tekee kuusi toimenpide-ehdotusta. Hän muun muassa ehdottaa, että ympäristöministeriö, Suomen kuntaliitto ja Kilpailuvirasto perustaisivat uuden foorumin, jossa varmistetaan kilpailunäkö-kohdan huomioon ottaminen kaavoituksessa. Lisäksi hän ehdottaa, että tehtäisiin erityiset palveluverkkoselvitykset. Ne organisoitaisiin kauppakamarien ympärille.

Tärkeintä kaupan kannalta on kuitenkin se, että kaavoitukseen ei synny uusia byrokratian portaita. Jo nyt kaavoitus kestää joskus toivottoman pitkään. Uudet foorumit eivät helpota tilannetta, jos jostain ei karsita.

Purasjoen mielestä tontit pitäisi aina luovuttaa kilpailun kautta. Se on ongelmallista ainakin silloin, jos ne ovat jo kaupan alan yritykset omistuksessa. Purasjoen työ siirtyy osaksi Matti Auran työryhmän työtä, jonka tehtävänä pohtia laajemmin kaupan sijainnin ohjausta.

Toivottavasti sekin työ lähtee vapaan kilpailun ja tasapainoisen yhdyskuntarakenteen lähtö-kohdista. Sääntely kun on aina tavalla tai toisella kilpailuun puuttumista.

Purasjoen selvitys
Kaupan sijaintia arvioiva työryhmä