Maankäyttö- ja rakennuslakia ei ole syytä muuttaa kaupan sijainnin sääntelyn osalta. Jo nyt ympäristöministeriö on pystynyt torjumaan useita kauppakeskushankkeita. Ei siis ole perusteltua sanoa, etteikö ministeriöllä olisi valtaa.

Matti Auran johtama kaupan sijainnin ohjausta pohtinyt työryhmä jätti mietintönsä muutama kuukausi sitten ja nyt ympäristöministeriö valmistelee maankäytön- ja rakennuslain uudistamista työn perusteella.

Lakimuutosta perustellaan sillä, että Suomessa olisi vireillä pari sataa uutta kauppakeskushanketta. Lukumäärä on täysin ylimitoitettu. Todellisuudessa hankkeita on 20-25, joista neljä viidestä sijoittuu keskustoihin. Tällaisten lukujen perusteella ei lakia kannata muuttaa.

Suomen tilannetta on verrattu Tanskaan, jossa säännellään tarkasti asuntoalueet, työpaikat ja kaupat. Suomea pitäisi verrata mieluummin Ruotsiin, jossa ei säännellä kaavoitusta mitenkään eikä silti ole kovin huonosti käynyt.

Suomessa on sen sijaan poliittinen päätös, että vain kaupan sijoittumista säännellään. Kaikilla muilla yrityksillä on vapaammat mahdollisuudet sijoittua sinne, minne haluavat. Se on epäselvää, mille logiikalle tällainen päätös perustuu.

Kauppa toimii ympäristöystävällisesti ja tuntee vastuunsa ilmastonmuutoksesta. Yhdeksi syyksi kaavoituksen kiristymiseen on sanottu ostos- ja asiointiliikenteen vaikutus kasvihuonepäästöissä. Koko liikenne aiheuttaa 19 prosenttia päästöistä, josta kauppamatkojen osuus on vain 1,4 prosenttia. Se ei ole paljon, mutta julkisuudessa kaupasta halutaan tehdä syntipukki.

Jos tilaa vaativa erikoiskauppa tulee kaavoituksen piiriin myös keskustojen ulkopuolella, täytyy kaupan suuryksikön kokoraja nostaa 2000 neliöstä ainakin 3500 neliöön. Tätä ehdotusta ei vielä löydy työryhmän mietinnöstä, mutta se täytyisi sinne lisätä pikaisesti.

Ministeri Jan Vapaavuori on sanonut olevansa avoin myös kaupan omille ehdotuksille siitä, miten sijainnin ohjausta pitäisi kehittää. Nyt on hyvä mahdollisuus nostaa uusia idoita yhteiseen käsittelyyn. Niitä voi kirjoittaa tämän blogin kommenteiksi tai lähettää sähköpostina osoitteeseen juhani.pekkala@kauppa.fi