Juha Sipilän ensimmäinen hallitus ei hajonnut. Sen sijaan perussuomalaisten puolue hajosi lähes yllättäen. Timo Soini, Sampo Terho ja Jussi Niinistö eivät halunneet antaa perussuomalaisten perintöä Jussi Halla-ahon taakse ryhmittyneiden haltuun, vaan perustivat uuden ryhmittymän viemään tuttua viestiä eteenpäin. 

Edunvalvojan tehtävä ei ole ottaa kantaa politiikkaan, vaan perustella kaupan näkökulmia heille, jotka ovat hallituksessa päättämässä. Kannattaa keskustella myös opposition kanssa. Hekin ovat taas vuorollaan hallituksessa. Edunvalvojien tehtävä on tulla toimeen kaikkien kanssa. Lisäksi meidän tehtävämme on arvioida tehtyjä päätöksiä ja politiikkaa.

Jos arvioidaan kaupan näkökulmasta – ilman kannanottoa politiikkaan – on hyvä, että Uusi vaihtoehto ja sen ministerit jatkavat hallituksessa. Nykyisen hallituksen aikana on saatu paljon hyvää aikaan yritysten ja kaupan näkökulmasta. Esimerkiksi aukiolojen vapauttaminen, maankäyttö- ja rakennuslain lievennykset ja esitys uudeksi alkoholilaiksi. Lisäksi on tehty sellaisia muutoksia työelämän lainsäädäntöön, joita muut hallitukset eivät ole saaneet aikaiseksi.

Aikaisempien hallitusten politiikan perusteella on aika vaikea kuvitella, mikä muu poliittinen koalitio olisi saanut tällaiset päätökset tehdyksi. Siksi on hyvä, että tietyllä tavalla nykyinen hallitus jatkaa.

Esimerkiksi on perusteltua olettaa, että alkoholilain uudistus voisi mennä nyt hieman vähemmällä porulla läpi ja sovitussa muodossa. Keskustassa todennäköisesti mietitään nyt, kannattaako alkoholilain uudistuksen kaataminen, jos sen seurauksena kaatuu maakunta-sote.

Sen verran tiukkaan ovat kokoomus ja entiset perussuomalaiset pitäneet jo viime vuonna tehdystä sopimuksesta kiinni. Lisäksi pääministeri Sipilä on sanonut, että sote on keskustalle kynnyskysymys, kaikkein tärkein asia.

Toisaalta Uuden vaihtoehdon ministeri Pirkko Mattila ei ole ollut aktiivinen lääkeasiassa, vaikka hallitus sopi kehysriihessä maltillisista muutoksista lääkejakelun vapauttamisessa. Kauppa uskoo edelleen, että ministeri toteuttaa hallituksen sopimukset tältä osin. Olisi hyvin erikoista, jos syystä tai toisesta niin ei kävisikään.

Kaupan tavoitteena ovat vastuulliset, vapaat ja tehokkaat markkinat ja monopolien purkaminen sekä parempi sääntely. Nykyinen hallituskoalitio on toteuttanut näitä paremmin kuin aikaisemmat hallitukset.

Puhtaasti markkinoiden ja markkinatalouden näkökulmasta on siis hyvä, että nykyinen hallitus jatkaa, Mikä muu koalitio tahansa olisi merkinnyt näistä tavoitteista tinkimistä. Kristilliset olisi varmasti vaatinut alkoholilakiuudistuksen perumista ja RKP olisi muuttanut ainakin sote-kaavailuita Vaasan sairaalan osalta.

Olipa vuoden 2019 vaalien jälkeinen hallitus millainen tahansa, on toivottavaa, että se antaa talouskasvun jatkua ripeänä. Kun ajat vähänkin paranevat, “yhteisille rahoille” tulee ottajia.