Kaupan liiton strategiassa ensi vuodelle on viisi keskeistä tavoitetta. Ensimmäiseksi tehtävänämme on huolehtia, että kaupan maine paranee ja sen yhteiskunnallinen asema vahvistuu. Suomi on vielä kiinni perinteisessä teollisuuspolitiikassa ja palveluiden merkitys alkaa vasta nyt näkyä. Sen pitää näkyä ja kuulua vielä nykyistä selvemmin talouspolitiikan päätöksissä.

Viime aikoina on jälleen kerran yritetty analysoida Ruotsin vahvaa talouskasvua ja Suomen vaisua esitystä. Yksi merkittävä ero on siinä, että Ruotsin elinkeinorakenne on monipuolinen, toisin kuin meillä. On lukuisia muitakin syitä. Yksi syy löytyy työmarkkinoista. Ruotsi on pitkään harjoittanut vientivetoista palkkapolitiikkaa. Se ei ole ollut aina helppoa, mutta sen kuitenkin kaikki hyväksyvät. Lisäksi paikallinen sopiminen on paljon pidemmällä. Samoin ovat henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa työpaikoilla ja paikallinen sopiminen.

Suomessa työmarkkinoilla onkin paljon tekemistä. Ensi vuonna tavoitteemme on edistää paikallista sopimista ja huolehtia siitä, että osa-aikatyö ja uudet työnteon muodot ovat joustavasti käytössä. Tavalla tai toisella työmarkkinat uudistuvat. Se tapahtuu hallitusti tai sitten ryöpsähtämällä pakon edessä. Seuraava liittokierros ensi syksynä ja vuonna 2018 alussa kertoo paljon, miten suomalainen järjestelmä kehittyy.

Vastuullinen vapaa kauppa sekä tehokkaat markkinat ja monopolien purkaminen ovat Kaupan liiton toiminnan ytimessä. Kaupan liitto ei voi lähteä mistään muusta lähtökohdasta kuin vapaasta kilpailusta ja tehokkaista markkinoista. Siinä on Kaupan liiton arvopohja ja sen perusteella ratkaisut tehdään. Alkoholikysymyksessä liitto edistää nyt ehdotetun uuden alkoholilain voimaantuloa. Apteekkikysymyksessä ajamme lisää kilpailua alalle.

Tämän vuoden alussa voimaan tullut vähittäiskauppojen aukiololain kumoaminen on ollut myös arvoperustamme mukainen ratkaisu. Asiakkaat ovat olleet pelkästään tyytyväisiä vapaisiin aukioloihin, samoin merkittävä osa kaupan yrityksistä. Sen sijaan pienillä kaupoilla on ollut vaikeampaa sopeutua muutokseen. Kritiikki kohdistuu silloin aukiololakiin, mutta se voisi kohdistua samalla tavalla muuhun sääntelyyn tai työmarkkinajärjestelmään, jotka aiheuttavat kustannuksia yrityksille.

Kauppa on monella mittarilla Suomen suurin toimiala. Sen ympärille voitaisiin rakentaa yritysten verkosto, ekosysteemi, josta kasvaisi kaupan lisäksi kaupalle palveluita tai tuotteita toimittavia yrityksiä, jotka voisivat kasvaa kansainvälisille markkinoille. Sekin on tapa monipuolistaa elinkeinorakennetta. Tämä tulisi olla seuraavan hallituksen ohjelmassa.

Tämän lisäksi tehtävämme on parantaa jäsenpalvelua niin, että Kaupan liiton jäsenyys koetaan jäsenmaksun arvoiseksi. Siinä työssä jäsenyrityksiltä saatu palaute on meille tärkeää. Se auttaa viemään kaupan edunvalvontaa eteenpäin.

Kirjoittaja on Kaupan liiton toimitusjohtaja.