Uutiset:
https://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
https://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
https://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
https://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. 

Pysy kartalla kaupan alan uutisista ja tilaa Kaupan liiton uutiskirje. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.

Tapahtumakirjeestämme saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Ajankohtaista > Eduskuntavaalit 2019 > Hyvinvointia kasvua tukemalla

Hyvinvointia kasvua tukemallaTalouskasvua tarvitaan, jotta meillä olisi hyvinvointivaltio myös tulevaisuudessa. Tätä varten tarvitsemme myös talouskasvua tukevaa veropolitiikkaa. Kilpailun vahvistaminen vastuullisilla, vapailla markkinoilla on yksi kasvun avaimista.

Ratkaisumme talouskasvun turvaamiseksi

Kevennetään työn verotusta, eikä kiristetä välillistä verotusta. Kokonaisveroasteen alentaminen luo kysyntää suomalaisille palveluille ja mahdollisuuksia kehittyä kansainvälisessä kilpailussa.

Nostetaan arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa 35 000 euroon yrittäjyyteen kannustamiseksi ja helpottamaan yksinyrittämisen ensiaskelia.

Kannustetaan kasvuun ja investointeihin kansainvälisesti kilpailukykyisellä yhteisö- ja osinkoverotuksella.

Palautetaan kauppa ja palvelut teollisuuden kanssa alemman sähköverokannan piiriin. Näin alennetaan kotimaisten palveluiden kustannuksia.

Siirrytään autokaupassa hankinnan verottamisesta käytön verottamiseen.

Ratkaisumme sääntelyn järkeistämiseksi

Pidetään huolta, että Suomessa toimiva kauppa ja kansainvälinen verkkokauppa ovat kilpailussa samalla viivalla. Nyt annamme suoraa yhteiskunnan tukea EU:n ulkopuolisille verkkokaupoille esimerkiksi arvonlisäverottomuuden muodossa.

Varmistetaan investoinnit muuttamalla kaavoitusta mahdollistavaksi sekä nykyistä joustavammaksi ja ennakoitavammaksi.

Uudistetaan lääkekaupan sääntelyä asiakkaan edun mukaisesti lääketurvallisuutta ja jakeluvarmuutta yhä parantaen.

Jatketaan alkoholisääntelyn uudistuksia. Seuraavalla hallituskaudella on tehtävä puolueeton selvitys alkoholipolitiikan linjoista ja Alkon monopolista.

Suojataan työpaikan henkilöstöä toistuvilta saman tekijän aiheuttamilta rikoksilta ja häiriöiltä lähestymiskiellon tyyppisellä menettelyllä.

Uutisia aiheesta

7.3.2019: Alkoholisääntelyn uudistuksia pitää jatkaa seuraavalla hallituskaudella

21.2.2019: Apteekkisääntely on päivitettävä nykyaikaan

21.2.2019: Case kauppa: Instru Optiikan silmäterveyspalveluita lääkekauppa täydentäisi luontevasti

20.2.2019: EU:n markkinavalvontaa ja vaatimustenmukaisuutta koskevassa asetuksessa saavutettiin sopu

8.2.2019: Kaupan liitto, PAM, EK ja SAK vaativat: Suomalaisyrityksiä syrjivä maahantuotujen vähäarvoisten tavaroiden verovapaus poistettava viipymättä

6.2.2019: Uudet direktiivit tavaroiden ja digitaalisen sisällön kaupasta

28.1.2019: Kaupan kasvu hidastuu – verotus syö kilpailukykyä

24.1.2019: Etäkauppa ja muuttuva toimintaympäristö haastavat kuluttajansuojan toteutumisen

20.12.2018 Tasapuoliset toimintaedellytykset digitaalisille sisämarkkinoille

20.12.2018 EU:n kauppatapadirektiivistä poliittinen sopu

19.12.2018 Kaupoissa valmistetuista mehuista on maksettava virvoitusjuomaveroa

18.12.2018 Voiko kaupassa maksaa, jos tietoliikenneyhteydet katkeavat?

3.12.2018 Neuvottelut markkinavalvonta-asetuksesta loppusuoralla

3.12.2018 Vääntö sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksesta jatkuu

12.11.2018 Joulukaupan eurot kerätään joulukuussa, vaikka Black Friday kasvattaa marraskuun myyntiä

8.11.2018: Kiinalaisista verkkokaupoista tilatuissa kuluttajatuotteissa vakavia puutteita

22.10.2018: Kaupan liitto ja Kuluttajaliitto: kauppatapadirektiiviin kaavailluissa muutoksissa ei huomioida kuluttajaa

18.10.2018: Yhdysvallat vetäytyy Maailman postiliiton yleissopimuksesta: myös Suomessa ryhdyttävä toimenpiteisiin

10.10.2018: Neuvosto ja parlamentti muodostaneet näkemyksensä kauppatapadirektiiviin – trilogi-neuvottelut alkavat lokakuun lopulla

10.9.2018: Kun kaukomailta ostettu ravintolisä sisältää muuntohuumetta ja laturi polttaa talon, vastuu on ostajalla

30.8.2018: Kauppaa koskevasta erityissääntelystä pitää luopua maankäyttö- ja rakennuslakia uudistettaessa

29.8.2018: Kaupan liitto pettynyt hallituksen passiivisuuteen maahantuonnin alv-kysymyksessä

16.8.2018: Sääntely heikentää suomalaisen verkkokaupan kansainvälistä kilpailukykyä

8.8.2018: Budjettiesitys ei korjaa palvelutyön verotuksen rakenteellista ongelmaa

6.8.2018: Kaupan kasvu hidastuu ensi vuonna – palvelutyön verotus rajoittaa kasvua

14.6.2018: Selvitysryhmä esittää useita uudistuksia apteekkialalle

Kaupan liiton kanta

Alkoholisääntelyn uudistuksia on jatkettava

Apteekkisääntelyä on uudistettava – mallia muista Pohjoismaista

Arvonlisäverollisen liikevaihdon alaraja on nostettava 35 000 euroon

Digitaalisen liiketoiminnan kasvun edellytykset turvattava sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksessa

Elintarvikemarkkinalain säätämiselle ei ole tarvetta

Etäkauppa ja muuttuva toimintaympäristö kuluttajansuojan haasteina

EU:n arvonlisäveroalueen ulkopuolelta tilattujen vähäarvoisten tuotteiden verovapaus on poistettava

EU:n kauppapoliittista toimintakykyä on vahvistettava ja kaupan kannalta keskeiset uudet kauppasopimukset on solmittava ja vietävä käytäntöön

EU:n ulkopuolelta tilattujen vähäarvoisten tuotteiden tullittomuusraja on poistettava

EU:n ulkopuoliset verkkokaupat saavat merkittävää kilpailuetua myymällä EU:n tuotevaatimusten vastaisia tuotteita unionin markkinoille

Kaupan kilpailulaki aiheuttaa kilpailuhaittaa suomalaisille toimijoille päivittäistavarakaupan eurooppalaisilla markkinoilla

Lähestymiskiellon tyyppisen menettelyn käyttöönotto yrityksissä

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa on luovuttava kaupan erityissääntelystä

Puutteellinen online-kassajärjestelmä tulisi kalliiksi tunnollisesti verot maksavalle yritykselle

Riskiperusteisuus huomioitava EU:n ympäristöpolitiikassa ja myrkytöntä ympäristöä koskevassa strategiassa

Suomalaisen kaupan alan sääntely-ympäristö ja haasteet kansainvälisessä kilpailussa

Uudistetaan ajoneuvokanta hankintaverotusta keventämällä

Viranomaisasiointiin tarvitaan modernit sähköiset työkalut