Uutiset:
https://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
https://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
https://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
https://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. 

Pysy kartalla kaupan alan uutisista ja tilaa Kaupan liiton uutiskirje. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.

Tapahtumakirjeestämme saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Ajankohtaista > Eduskuntavaalit 2019 > Suomi tarvitsee työllisyystekoja

Suomi tarvitsee työllisyystekojaSuomen tulevan hyvinvoinnin kannalta on välttämätöntä, että työllisyysaste nousee ainakin 75 prosenttiin seuraavalla hallituskaudella. Tarvitsemme kunnianhimoisia työllisyystekoja. Kaupalle kaikki työ on tärkeää: haluamme olla mukana kehittämässä uudenlaisia työllistämisen malleja. Talouskasvua ja työllisyyttä vauhdittamaan tarvitsemme työn verotuksen keventämistä pitkäjänteisesti.

Ratkaisumme työllisyysasteen nostoon

Uudistetaan  sosiaaliturvajärjestelmä siten, että jokaisen työtunnin vastaanottaminen on kannattavaa. Epäsäännölliset työtulot pitää pystyä sovittamaan yhteen reaaliaikaisesti sosiaaliturvan kanssa.

Mahdollistetaan  kaupoille työn tarjoaminen myös ns. sosiaalisen työllistämisten kautta. Yritykset voisivat tietyissä tilanteissa poiketa lisätyön tarjoamisvelvollisuudesta osa-aikaisille työntekijöille, kun kyse on esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työllistämisestä.

Helpotetaan työperäistä maahanmuuttoa osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaamiseksi. Työvoiman saatavuusharkinta on poistettava työntekijän oleskelulupamenettelystä.

Tehdään työstä kannattavaa: uudistetaan kotihoidon tuki osana perhevapaiden laajempaa remonttia. Työn vastaanottamisen tulee olla nykyistä houkuttelevampi vaihtoehto. Maahanmuuttajien työllisyyttä on nostettava.

Nostetaan jatkuvaa oppimista tukevan ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitus sellaiselle tasolle, että koulutuksen järjestäjän on kannattavaa tarjota lisäkoulutusta.

Tuetaan yrityksiä heikossa työmarkkina-asemassa olevan nuoren työskentelyn aloituksessa. Tukimuotoina työskentelyä edeltävä lyhyt koulutusjakso sekä työvalmentaja työpaikalle nuoren tueksi hänen ensimmäisten työpäiviensä ajaksi.

Luodaan uusi koulutustyösuhdemalli syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja maahanmuuttajien työllistämiseksi. Koulutustyösuhteessa työnantaja sitoutuu opettamaan rajatun, mutta työllistymisen mahdollistavan ammattitaidon ilman tutkintotavoitetta ja aluksi työehtosopimusta alhaisemmalla palkalla.

Uutisia aiheesta

25.2.2019: Kaupan liitto ja Vates-säätiö: Nostetaan työllisyysastetta helpottamalla osatyökykyisten henkilöiden sosiaalista työllistämistä

20.12.2018 Yhteisestä palvelualustasta ratkaisu työn, hakijan ja koulutustarjonnan kohtaamiseen

5.12.2018 Kauppa tarvitsee osa-aikatyötä

22.11.2018 Nostetaan työllisyysastetta sosiaalisella työllistämisellä

8.11.2018 Yrityksille tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten työn aloitukseen

25.10.2018: Kaupan yritykset työllistävät aktiivisesti maahanmuuttajia

28.9.2018: Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

27.9.2018: Byrokratialoukkuja on purettava reaaliaikaisen tulorekisterin avulla

Kaupan liiton kanta

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuden kerrointa tulee nostaa

Koulutustyösuhde – Kaupan liiton mallipolku syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja maahanmuuttajien työllistämiseksi

Sosiaaliturvajärjestelmän uudistus puretaan byrokratialoukkuja reaaliaikaisen tulorekisterin avulla

Tarjolla oleva työ, työnhakija, eri ammattien osaamistarpeiden muutokset ja koulutustarjonta – tiedot yhdistettävä yhteiselle palvelualustalle

Tukea yrityksille heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten työskentelyn aloitukseen

Työllisyysasteen nostaminen osa-aikaisten lisätyöntarjoamisvelvoitteen poikkeuksella