Uutiset:
https://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
https://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
https://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
https://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. 

Pysy kartalla kaupan alan uutisista ja tilaa Kaupan liiton uutiskirje. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.

Tapahtumakirjeestämme saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Ajankohtaista > Lausunnot

Lausunnot


Lausunto kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän mietinnöstä

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖViite: TEM/1230/00.04.01/2015Kaupan liitto ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Teknisen Kaupan Liitto ry (jatkossa lausunnonantajat) esittävät lausuntonaan otsikkoasiassa seura...

Lausunto palvelulogistiikan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta

OPETUSHALLITUSOPH-1037-2017Kaupan liitto esittää lausuntonaan seuraavaa:Kaupan liitto kannattaa perusteluonnoksen keskeisintä uudistusta, jossa yhdistetään varastoalan sekä viestinvälitys- ja logistii...

Lausunto maksupalvelulain uudistamisesta

OIKEUSMINISTERIÖOM 1/479/2016YleistäOikeusministeriön asettaman työryhmän mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi maksupalvelulakia 290/2010 (jatkossa MPL) ja muita siihen liittyviä lakeja. Uudistuksilla...

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi turvallisuustekniikan neuvottelukunnasta

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ PL 32 00023 VALTIONEUVOSTOTEM/614/03.01.02/2017Kaupan liitto esittää lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:Kaupan liitto pitää turvallisuustekniikan neuvottelukuntaa hyödyll...

Hallituksen esitys eduskunnalle tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi, VM146:00/2016”.

VALTIOVARAINMINISTERIÖVM146:00/2016Kaupan liitto ry:n lausunto: Kaupan liitto kannattaa yleisesti tullaus- ja veromenettelyjen yksinkertaistamista. Pidämme hyvänä esitystä, jossa elinkeinoelämält...

Lausunto: luonnos hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖViite: STM075:00/2011Sosiaali- ja terveysministeriö on jättänyt otsikkoasiaa koskevan luonnoksen lausuntokierrokselle. Kaupan liitto esittää lausuntonaan seuraavaa:Esitys...

Lausunto: luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi postilain muuttamiseksi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖViite: LVM/1042/03/2015Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausunt...