VALTIOVARAINMINISTERIÖ
VM146:00/2016

Kaupan liitto ry:n lausunto: 

Kaupan liitto kannattaa yleisesti tullaus- ja veromenettelyjen yksinkertaistamista. Pidämme hyvänä esitystä, jossa elinkeinoelämältä kerättävien verojen maksut keskitetään jatkossa yhteen paikkaan ja mahdollistetaan yhdenmukaiset sähköiset käytännöt.

Erityisesti Kaupan liitto kannattaa tuonnin arvonlisäverokäytännön muutosta siten, että maahantuonnista kannettavien arvonlisäverojen ilmoittamis- ja maksamismenettelyä yksinkertaistetaan ja nykyinen arvonlisäverovelvollisiksi rekisteröityjen yritysten velvollisuus maksaa arvonlisävero ennen sen vähentämistä poistetaan. Veron maksamisvelvoitteen ja sen vähentämisen ajankohdat yhdentyvät. Tämä lakimuutos vähentää yritysten hallinnollista taakkaa ja kustannuksia ja on siltäkin hallitusohjelman hengen mukainen.

Kunnioittavasti

Hannu Kyyhkynen
Kauppapoliittinen asiantuntija