Lausunto 10.11.2015
Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
HE 88/2015

Hallituksen esitys laeiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annettu laki kumotaan ja lakiin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa lisätään säännös kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskuksessa toimivan pienyrittäjän oikeudesta pitää liikkeensä suljettuna yhtenä päivänä viikossa.

Kaupan liitto kannattaa esitystä.

Näkemyksemme mukaan elinkeinonharjoittajan tulee voida päättää aukioloajat vapaasti kuten esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa. Nykyinen aukiolon sääntely on ongelmallinen alan kilpailuneutraliteetin ja yhdenvertaisuuden kannalta. Lisäksi aukiolojen vapauttaminen parantaa Suomessa toimivan kivijalkakaupan kilpailukykyä ulkomaiseen verkkokauppaan nähden.

Esitys toteuttaa hyvin pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaa sääntelyn purkamisesta ja hallinnollisen taakan keventämisestä. Sääntelyn purkaminen on tervetullutta kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaa, joka myös tukee työllisyyttä.

Kaupan alan yritysten arvioiden mukaan aukioloaikojen vapauttaminen lisäisi työn määrää ja työllisyyttä ennen kaikkea kolmella tavalla vaiheittain: lisätunteina nykyisille osa-aikaisille työntekijöille, henkilöstön vähentämistarpeiden pienentymisenä, jopa peruuntumisina ja uusien työntekijöiden palkkaamistarpeena niissä myymälöissä, joissa aukiolot laajenisivat enemmän. Vapaiden aukioloaikojen työllisyysvaikutus näkyy selkeimmin siinä vaiheessa, kun talous lähtee kasvuun.

Edelleen alan yritysten arvioiden mukaan aukiolojen vapauttaminen lisäisi viikonloppu- ja pyhätyötä. Mutta johtuen kaupan alan työntekijöiden hyvin erilaisista elämäntilanteista ja laajasta ikäjakautumasta, kaupoilla ei ole ollut, eikä niiden käytännön kokemuksen mukaan tule olemaan vaikeuksia saada riittävästi halukkaita työntekijöitä tarjolla oleviin työvuoroihin. Ja samasta syystä myös työntekijöiden työn ja yksityiselämän tarpeiden yhteensovittaminen onnistuu pääsääntöisesti hyvin.

Kaupan alan työnantajat suhtautuvat vakavasti ja vastuullisesti työntekijöiden työturvallisuuteen mahdollisesti lisääntyvässä ilta- ja yötyössä sekä yksintyöskentelyssä. Turvallisuutta edistävät muun muassa vartijat ja yrityskohtaiset turvallisuussäännöt.

Kaiken kaikkiaan vähittäiskaupan sääntelyn purku vaikuttaa myönteisesti kaupan toimintamahdollisuuksiin ja kannattavuuteen ja siten sen kykyyn työllistää.

KAUPAN LIITTO RY                              
Juhani Pekkala
Toimitusjohtaja