Työ- ja elinkeinoministeriö
Lausunto; TEM/1151/03.01.02/2013

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA ANNETUN TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUKSEN MUUTOKSESTA

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Kaupan Liiton lausuntoa ehdotuksesta Työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) maksullisista suoritteista annetun Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muutoksesta.

Biosidivalmisteita koskevat korkeat rekisteröintimaksut heikentävät Suomen pienillä markkinoilla toimivien yritysten kilpailukykyä laajemmilla markkinoilla toimivien yritysten eduksi. Suomen Kaupan Liitto on huolestunut, että kohtuuttoman suuret rekisteröintimaksut vähentävät biosidivalmisteita tarjoavien yritysten määrää, mikä yleensä nostaa markkinoilla olevien valmisteiden, kuten desinfiointiaineiden, hintoja.

Työ- ja elinkeinoministeriön tulee lainsäädännön avulla tukea ja kannustaa suomalaista yritystoimintaa eikä maksupolitiikan kautta vähentää yritysten mahdollisuuksia toimia. Erityisesti taloudellinen tilanne, jossa suomalaiset kaupan alan yritykset tällä hetkellä ovat, ei salli kohtuuttoman korkeita rekisteröintimaksuja.

Ehdotamme, että rekisteröintimaksuja alennetaan huomattavasti ja muutaman vuoden jälkeen asetuksen voimaan tulosta tarkistetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston työntekijöiden rekisteröinteihin todellisuudessa käyttämä työaika. Lisäksi samankaltaisten valmisteiden arvioinnissa tulee hyödyntää täysimääräisesti jo aiemmin tehty työ, jonka avulla pystytään vähentämään rekisteröintiin kuluvia viranomaistyötunteja.

Kunnioittavasti

SUOMEN KAUPAN LIITTO

Juhani Pekkala

Toimitusjohtaja