Eduskunnan sivistysvaliokunta

ASIA: HALLITUKSEN ESITYS KUVAOHJELMALAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISEKSI

Kaupan liitto lausuu hallituksen esityksestä kuvaohjelmalainsäädännöksi

(HE 190/2010 vp) kunnioittaen seuraavan.

Kaupan liitto pitää asianmukaisina lakiesityksen tavoitteita lisätä lasten ja nuorten suojaa mediaympäristössä. Esitämme kuitenkin lakiesitykseen seuraavia muutoksia:

Lakiesityksen mukaan kuvaohjelmien luokittelu, sisällön ja ikärajan merkitseminen, siirtyisi alan toimijoiden vastuulle. Lakiesityksessä esitetään myös kuvaohjelmien tallenteiden sekä pelitallenteiden levittäjille ilmoitusvelvollisuutta sekä uuden valvontamaksun käyttöönottamista.

Myymälöille ja videovuokraamoille kaavailtu uusi vuosittainen 100 euron valvontamaksu tarkoittaisi merkittävää veronluonteista maksua kaupan alalle. Valvontamaksun lisäksi kustannuksia syntyy mm. tallenteiden luokittelusta ja luokittelua toteuttavan henkilökunnan kouluttamisesta, tarkastuksista sekä tiedotusvelvollisuudesta.

Suunniteltu valvontamaksu muodostuu kohtuuttomaksi erityisesti yrityksille, joilla on paljon tallenteita myyviä tai vuokraavia toimipisteitä. Toisaalta maksu on suuri myös pienemmille myymälöille, jotka myyvät tallenteita satunnaisesti tai vähälukuisesti. Käytännössä yrityksen on tällöin kannattavampaa luopua kokonaan tallenteiden myynnistä.

Esitämmekin lakiesitystä muutettavaksi siten, ettei valvontamaksua peritä kuva-ohjelmia tallenteina tarjoavilta toimipaikoilta, vaan Mediakasvatus- ja kuvaohjelma-keskuksen toimintaan tarvittavat maksut kerätään muulla tavoin.

Muilta osin viittaamme Päivittäistavarakauppa ry:n ja Erikoiskaupan Liiton lausuntoihin lakiesityksestä.

SUOMEN KAUPAN LIITTO                

Juhani Pekkala                                        

toimitusjohtaja