Kaupan liitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto otsikkoaiheeseen liittyen ja lausuu aiheesta seuraavaa.

Hallituksen esityksessä esitetään uudistuksia tuloverotuksen, kiinteistöverotuksen, perintö- ja lahjaverotuksen ja varainsiirtoverotuksen seuraamusmaksuihin. Uudistusten myötä laiminlyönnin johdosta verovelvolliselle määrättäviä seuraamuksia olisivat myöhästymismaksu ja veronkorotus. Kaupan liitto pitää kannatettavana sitä, että seuraamusmaksuissa painottuisi lievempi laiminlyöntimaksu silloin, kun yrittäjä korjaisi ilmoitusvirheen tai muun laiminlyönnin ennen verotuksen päättymistä.

Veronkorotus olisi esityksen mukaan 1 prosentti lisätyn tulon tai 5 prosenttia lisääntyneen veron määrästä, jos asia, jota ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönti koskee, olisi tulkinnanvarainen tai epäselvä. Tulkinnanvarainen tai epäselvä voi, Kaupan liiton käsityksen mukaan, olla esimerkiksi sellainen tilanne, johon ei ole nimenomaista säännöstä tai vakiintunutta oikeus- tai verotuskäytäntöä. Kaupan liiton mukaan olisi kohtuutonta, että yrittäjälle määrätään veronkorotusta, kun tämä on toiminut tilanteessa johon ei ole nimenomaista säännöstä tai vakiintunutta oikeus- tai verotuskäytäntöä. Tämän johdosta Kaupan liitto esittää, että tulkinnanvaraisesta tai epäselvästä asiasta ei määrättäisi veronkorotusta lainkaan.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan yhteisöille ja yhteisetuuksille velvollisuutta sähköiseen ilmoittamiseen kiinteistö- ja varainsiirtoverotuksessa. Ehdotuksen mukaan Verohallinto voisi kuitenkin erityisestä syystä hyväksyä tietojen antamisen paperilomakkeella.

Varainsiirtoverotuksessa erityisiä syitä olisivat tilanteet, joissa ei voida kohtuudella edellyttää sähköisen veroilmoituksen antamista. Kiinteistöverotuksessa puolestaan erityisiä syitä olisivat tilanteet, joissa ei kohtuudella voitaisi edellyttää sähköisen veroilmoituksen antamista silloinkaan, kun tietojen antamiselle myönnettäisiin lisäaikaa. Esityksessä ei kuitenkaan tyhjentävästi luetella hyväksyttäviä syitä paperi-ilmoituksen antamiselle. Esityksessä ei myöskään esitetä sanktioida sille, että yrittäjä jatkaisi paperisen ilmoituksen antamista. Tämän johdosta Kaupan liitto ehdottaa, että hallituksen esityksessä tuodaan selkeästi ilmi, että tarvittaessa paperi-ilmoituksen antamiselle riittää vapaamuotoinen peruste ja yrittäjää ei rankaista sanktiolla, vaikka tämä jatkossa antaisi ilmoitukset paperilla.

Kunnioittavasti

KAUPAN LIITTO

Jaana Kurjenoja, pääekonomisti

Toni Jääskeläinen, veroasiantuntija