ULKOASIAINMINISTERIÖ

EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus, CETA

Suomen kaupan kannalta on tärkeää, että ulkomaankauppa sujuu mahdollisimman häiriöttömästi.  Kaupan alan keskeinen tavoite on avoin tuontijärjestelmä, joka varmistaa tuotteiden, raaka-aineiden ja komponenttien edullisen saatavuuden ja luo edellytyksiä niiden kaupalliselle jälleenviennille. Lisääntyvä kilpailu mahdollistaa laajemmat valikoimat sekä edullisemmat hinnat ja on siten myös kuluttajien edun mukaista.

EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus tukee mielestämme hyvin edellä mainittuja tavoitteita. Kaupan liitto tavoittelee myös nykyistä yksinkertaisempia pelisääntöjä, tehokkaampia ja taloudellisempia tullimenettelyjä, jotka poistavat liiallisen byrokratian, nopeuttavat tavaroiden kulkua ja säästävät kustannuksia. Sopimus vie eteenpäin myös EU:n ja Kanadan välisen kaupan sääntöjä (mm. IPR). Kaupan vapauttaminen hyödyttää siis kaikkia osapuolia (kauppa, valmistava teollisuus ja kuluttajat).

Kaupan liitto toivoo, että sopimus allekirjoitetaan ja toimeenpannaan mahdollisimman pikaisesti. Komission päätös esittää CETA-sopimus sekasopimuksena on erittäin valitettava ottaen huomioon komission oikeudellisen arvion, jonka mukaan sopimus kuuluisi EU:n toimivaltaan. Huolena on, että yksittäinen kansallinen tai alueellinen parlamentti hylkää sopimuksen johtaen tilanteeseen, jossa sopimuksen ratifiointi keskeytyy. Jäsenmaiden on vaikutettava sopimuksen sisältöön neuvotteluiden aikana, jotta EU voi olla myös jatkossa uskottava kansainvälinen toimija.

On tärkeää, että EU tulee panostamaan voimassaolevien vapaakauppasopimusten tehokkaaseen toimeenpanoon. Erityisesti pienemmät yritykset tulevat tarvitsemaan yksityiskohtaisempia ohjeita sopimuksen hyödyntämisestä. Tässä toivomme erityisesti ulkoministeriön ja Tullin apua.

Kunnioittavasti

KAUPAN LIITTO ry.

Juhani Pekkala

Toimitusjohtaja