LAUSUNTO
25.5.2009

Eduskunta
Verojaosto
00102 EDUSKUNTA

Lausunto HE 70/2009 vp laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liiteen muuttamisesta

1. Taustaa

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto on pyytänyt Suomen Kaupan Liitolta lausuntoa hallituksen esityksestä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta.

Maaliskuussa 2004 tehty alkoholiverotuksen kevennys oli silloisessa tilanteessa onnistunut ratkaisu. Vaikka matkustajatuonti Viron EU-jäsenyyden myötä kasvoikin, kasvu tasaantui nopeasti eikä salakuljetusta ja siihen liittyvää ulkomaista ja kotimaista rikollisuutta muodostunut merkittävästi. Sittemmin alkoholiverotusta on kiristetty jo kahdesti: vuosien 2008 ja 2009 alussa. Alkoholin kulutus ei ole enää aivan viime aikoina merkittävästi kasvanut.

2. Alkoholin hinnan nousun vaikutuksia

Alkoholin hintajousto on suuri, eli hinnan muutoksilla on selvä vaikutus kysyntään. Talouden yleinen ostovoimakehitys nykyisessä taloustilanteessa hillitsee alkoholin tilastoitua kysyntää ilman ylimääräisiä toimenpiteitä, ja ohjaa jo nyt alkoholin hankintaa pois Suomesta. Veron korotusta ei tarvita alkoholin kulutuksen vähentämiseksi.

Veron korotus ei tule lisäämään merkittävästi valtion verotuloja voimakkaan hintajouston ja yleisen ostovoimakehityksen vuoksi. Yleisen ostovoima-kehityksen vaikutuksia verokertymään ei ole arvioitu hallituksen esityksessä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisessa. Ostovoimakehityksen lisäksi hintajousto viineissä ja väkevissä on niin suuri, ettei todellista vaikutusta verotuloihin tule olemaan. Lisäksi väkevien osalta vero- ja hintaero Viroon tulee olemaan niin merkittävä, että tilastoimaton kulutus tulee painottumaan aikaisempaa enemmän väkeviin.

Koska taloudellinen tilanne kannustaa ihmisiä muutenkin lähimatkailuun ja halvempien vähittäiskaupan tavaroiden hankkimiseen mm. Virosta, ehdotettu alkoholiverotuksen kiristys vahvistaa tätä kannustinta ja ohjaa kuluttajia käymään myös muuta vähittäiskauppaa lähialueillamme.

3. Alkoholiverotuksen kiristäminen on tarpeetonta

Suomen Kaupan liitto vastustaa esitettyä alkoholiverotuksen kiristystä tarpeettomana hillitsemään alkoholin kulutusta ja jopa haitallisena muun vähittäiskaupan kannalta. Esitetty kiristys ei lisää merkittävästi valtion verotuloja, vaan ohjaa hankkimaan alkoholia lähialueilta ja lisää siten tilastoimatonta kulutusta.

SUOMEN KAUPAN LIITTO

Juhani Pekkala
Toimitusjohtaja