LAUSUNTO
Työ- ja elinkeinoministeriö
Viite: TEM/1568/03.01.01/2015

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kaupan liitto ry:ltä (jatkossa Kaupan liitto) ja Suomen Kauppakeskusyhdistys ry:ltä (jatkossa) Kauppakeskusyhdistys lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto ja Kauppakeskusyhdistys kiittävät lausuntopyynnöstä ja esittävät lausuntonaan seuraavaa.

Kaupan liitto ja Kauppakeskusyhdistys kannattavat esitystä vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamiseksi sekä uuden 5 §:n lisäämistä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin. Näkemyksemme mukaan elinkeinonharjoittajan tulee voida päättää aukioloajat vapaasti kuten esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa. Sääntelyn purkaminen tältä osin on tervetullutta kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaa, joka myös tukee työllisyyttä. Lisäksi muutos parantaa Suomessa toimivan kivijalkakaupan kilpailukykyä ulkomaiseen verkkokauppaan nähden.

Tällä hetkellä aukiololaki jakaa vähittäismyymälät myyntipinta-alan perusteella kolmeen eri kategoriaan (enintään 100 m2, enintään 400 m2 ja yli 400 m2). Kussakin kategoriassa lain sallimat aukioloajat ovat erilaiset. Sääntelytapa on ollut ongelmallinen alan kilpailuneutraliteetin ja yhdenvertaisuuden kannalta. Lisäksi nykylaissa on lukuisa joukko muita kaupan toimialan sisäisiä soveltamisalan poikkeuksia sekä viikonloppujen ja juhlapyhien aukioloaikoja koskevia erityissäännöksiä.

Nykylain mukainen poikkeuslupakäytäntö on johtanut kilpailuneutraliteettiongelmiin, kun poikkeuslupia on myönnetty joihinkin kaupunkeihin ja kaupunginosiin ja toisiin ei. Aukiolojen vapauttaminen poistaisi poikkeuslupiin liittyvän byrokratian sekä hallinnollisen kuormituksen ja mahdollistaisi kuluttajakysyntään vastaamisen paikallinen markkinatilanne huomioon ottaen.

KAUPAN LIITTO RY   Suomen Kauppakeskusyhdistys ry
Juhani Pekkala  Lars Eklundh
Toimitusjohtaja Puheenjohtaja