TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ
PL 32
00023 VALTIONEUVOSTO
TEM/614/03.01.02/2017

Kaupan liitto esittää lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:

Kaupan liitto pitää turvallisuustekniikan neuvottelukuntaa hyödyllisenä keskustelu- ja informaatiofoorumina viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä. Neuvottelukunnassa ja sen alaisissa jaostoissa tehdään arvokasta työtä lainsäädännön kehittämiseksi ja turvallisuusasioiden edistämiseksi neuvottelukunnan toimialaan kuuluvilla sektoreilla.

Kauppa on edustettuna nykyisen neuvottelukunnan kokoonpanossa ja joissakin neuvottelukunnan alaisissa jaostoissa.

Pidämme tärkeänä, että neuvottelukunnan toiminta jatkuu.

Kunnioittavasti

KAUPAN LIITTO

Juhani Pekkala

Toimitusjohtaja