OPETUSHALLITUS
OPH-1037-2017

Kaupan liitto esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kaupan liitto kannattaa perusteluonnoksen keskeisintä uudistusta, jossa yhdistetään varastoalan sekä viestinvälitys- ja logistiikka-alan edellyttämä osaaminen uuteen palvelulogistiikan ammattitutkintoon.

Palvelulogistiikan ammattitutkinnon perusteluonnoksen varastologistiikan osaamisala vastaa pääosin hyvin kaupan alan varastotyön osaamistarpeisiin. Logistisen kokonaisprosessin ymmärrys sekä ymmärrys omasta roolista tässä prosessissa olisi hyvä tulla vielä vahvemmin esille kuin luonnokseen on kirjoitettu.

Tulevaisuuden varastotyössä lisääntyvä asiakaspalvelunäkökulma ja asiakaslähtöisyys on otettu huomioon luonnoksessa. Sen sijaan lisääntyvästä varastoautomaatiosta seuraavat uudet osaamistarpeet ovat jääneet huomiotta. Koska varastoautomaation manuaalit ja termit ovat englannin kielisiä, tarvitaan tämän tyyppisen tekstin ymmärtämiseksi riittävä englannin kielen taito. Pitkälle automatisoidussa varastotyössä työntekijän rooli on työskennellä näyttöpäätteellä ja siksi työ edellyttää myös tietokoneella työskentelyn perustaitoja.

Operatiivisten hankintojen valmistelu ja toteuttaminen -tutkinnon osassa ei mainita vastuullisuutta, joka on keskeinen arvo yritysten hankintatoiminnassa.

Tilaus- ja toimitusprosessissa työskentely on paitsi tilausten vastaanottoa ja käsittelyä myös muun muassa kassapäätedatasta saatavan tiedon analysointia ja sen tuloksena syntyvien tilausennusteiden tekemistä. Nämä osaamistarpeet eivät ilmene toimitusprosessin toteuttaminen -tutkinnon osan sanamuodosta.

KAUPAN LIITTO
Juhani Pekkala
Toimitusjohtaja