Kaupan liitto ry:n ja Teknisen Kaupan liitto ry:n yhteinen lausunto asiassa: Valtioneuvoston periaatepäätös kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamiseksi (lausuntopyyntö LVM/237/01/2018)