Liikenne- ja viestintäministeriö
PL 31
00023 VALTIONEUVOSTO

LVM004:00/2009

VERKKOTUNNUSLAIN MUUTTAMISESTA ANNETTU HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS

Suomen Kaupan Liitto pitää tarpeellisina esitysluonnoksessa ehdotettuja muutoksia.

Hyvänä on pidettävä muutosehdotusta, joka pidentäisi verkkotunnuksen voimassaoloajan kolmesta vuodesta viiteen vuoteen myöntämisestä alkaen. Verkkotunnukset ovat hyvin usein käytössä pitkään ilman muutoksia. Tätä taustaa vasten epäjohdonmukaiseksi on katsottava, että verkkotunnuksen voisi jatkossakin uudistaa vain kolmeksi vuodeksi kerrallaan, kun sen myöntämisvaiheessa voisi saada viideksi vuodeksi. Siksi Suomen Kaupan Liitto toivoo, että myös verkkotunnuslain 9 §:n 1 momentin mukaista aikaa jatkettaisiin kolmesta vuodesta viiteen vuoteen.

Ehdotus käytöstä poistetun verkkotunnuksen karenssiajan lyhentämiseksi on tärkeä. Tämä lisää käytettävissä olevien verkkotunnusten määrää.

Monet ehdotetut muutokset näyttäisivät vähentävän tarpeetonta byrokratiaa. Väärien lakiviittausten korjaaminen on luonnollisesti tarpeellista jo yksin lakiteknisistä syistä.

Suomen Kaupan Liitto kannattaa esitysluonnoksessa ehdotettuja muutoksia ja pyytää ministeriötä kiinnittämään huomiota siihen, kuinka pitkäksi ajaksi verkkotunnuksen voi uudistaa.

SUOMEN KAUPAN LIITTO

Juhani Pekkala
Toimitusjohtaja