Suomen Kaupan Liitto arvioi, että vähittäiskaupassa nähdään tänä vuonna hienoista kasvua tai nollakehitystä. Kulutustavaroiden tukkukaupassa näkymät ovat samansuuntaiset. Sen sijaan teknisessä tukkukaupassa myynti kääntyy reiluun laskuun teollisuuden ja rakentamisen tuotannon vähenemisen myö-tä.

Myös autokaupassa myynti laskee. Alan arvion mukaan esimerkiksi uusia henkilöautoja myydään 92 000 kappaletta, kun edellisvuoden lukema oli 139 647. Arviot perustuvat kaupan toimialoilta tammikuun lopussa keräämään aineistoon.

Vähittäiskaupan muuta suhdannetilannetta paremmat näkymät perustuvat kotimaisen kulutuskysynnän hyviin edellytyksiin. Ostovoiman on arvioitu kasvavan nelisen prosenttia tänä vuonna. Kuluttajien luottamus oman talouden kehitykseen on säilynyt kohtuullisen hyvänä, vaikka kokonaisodotukset taloudesta ovat synkkiä. Verotus kevenee, koska tuloverotus ja ruuan arvonlisävero alenevat. Korkotaso on myös alentunut merkittävästi, öljyn hinta on laskenut ja yleinen hintakehitys on laskussa.

Kasvu hiipui loppuvuonna 2008

Kaupan myynnin kasvu jatkui vuonna 2008, vaikkakin se hiljeni loppuvuotta kohti. Vuosi oli viidestoista peräkkäinen kasvun vuosi. Vähittäiskauppa ilman autokauppaa kasvoi + 5,4 %, tukkukauppa + 2,8 % ja autokauppa + 2 %.

Vähittäiskaupan alkuvuotta leimasi epätasainen kuukausikohtainen myynnin kehitys. Loppuvuonna oli merkittävää elokuussa selvästi alkanut ja edelleen vuoden loppua kohti kasvanut kysynnän vaimeneminen.

Tukkukaupassa erityisesti teknologiateollisuuden ja rakennusalan kysynnän romahdus johtivat teknisen tukkukaupan ja sitä kautta koko tukkukaupan vähittäiskauppaa hitaampaan kasvuun.

Autokauppa ei sujunutkaan alan odotusten mukaisesti, mutta vuodesta tuli silti kaikkien aikojen tilastossa yhdeksänneksi paras. Uusia henkilöautoja myytiin 139 647 kappaletta.

Liitteitä:

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Juhani Pekkala, juhani.pekkala@kauppa.fi, p. 0400 419 560
asiamies Matti Räisänen, matti.raisanen@kauppa.fi, p. 050 357 1959