EU on päättänyt jatkaa polkumyyntitullia Kiinasta ja Vietnamista tuoduille nahkakengille. EU on perinyt polkumyyntitullia kahden vuoden ajan Kiinasta ja Vietnamista tuoduista nahkakengistä. Lisäksi keväästä 2008 Kiinasta Macaon kautta tuodut kengät ovat kuuluneet tullin piiriin.

Jäsenmaiden edustajista koostuva polkumyyntikomitea oli jo katsonut, ettei tarvetta tullien jatkamiselle enää ole, jolloin polkumyyntitullit olisivat loppuneet huomenna 8.10.2008. Komissio päätti kuitenkin 3.10.2008 aloittaa polkumyyntitullien päättymistarkastelun. Tämä tarkoittaa sitä, että polkumyyntitullit jatkuvat toistaiseksi, kunnes tutkimus on saatu päätökseen.

Kuluttajat häviävät nahkakenkien hinnoissa polkumyyntitullien jatkumisen takia. Polkumyyntitulli on Kiinasta tuoduista nahkakengistä 16,5 prosenttia ja Vietnamista tuoduista nahkakengistä kymmenen prosenttia, mikä vastaa noin yhtä euroa myytyä kenkäparia kohti.

”Kannatamme mahdollisimman avointa ja vapaata kauppaa. Ei voida ajatella, että EU-maat suojaavat omaa tuotantoansa rajoitteilla paitsi harvoissa hyvin perustelluissa tapauksissa. Esteiden asettamisen tie on hyvin nopeasti kuljettu loppuun ja sen päässä usein odottavat epämiellyttävät ja rajut toimenpiteet”, arvioi komission päätöstä jatkaa tullia Kaupan liiton kauppapoliittisen valiokunnan puheenjohtaja ja Tuko Logisticsin toimitusjohtaja Martti Laosmaa.

Tulli jatkuu vähintään kevääseen

Nyt käynnistyvässä päättymistarkastelussa selvitetään, harjoittavatko Kiina ja Vietnam polkumyyntiä myymällä nahkakenkiä alle tuottajahintojen ja miten asia vaikuttaa eurooppalaiseen kenkäteollisuuteen ja sen kilpailuasemaan. Tutkimus kestää vähintään ensi kevääseen.

Kaupan liitto näkee, että avain globaaliin kilpailukykyyn ja innovaatioihin on avoin, ennustettava ja liberaali kauppapolitiikka. Protektionismin sijaan eurooppalaisten olisi keskityttävä yritysten uudelleenjärjestelyihin, tutkimukseen ja kehitystyöhön.

Väliaikaiset poikkeustoimet, kuten esimerkiksi nahkakenkien tuontitullit, eivät edesauta eurooppalaista työllisyyttä. Samalla ne vähentävät kuluttajien ostovoimaa, eivät edistä yritysten halukkuutta uudistua ja haittaavat kehitysmaiden taloutta.

Lisätietoja: Asiantuntija Max Lindholm, max.lindholm@suomenkauppa.fi, p. 040 518 5158

Suomen Kaupan Liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa. Kauppa työllistää runsaat 280 000 palkansaajaa Suomessa; sen osuus työllisistä on 13 %. Suomen Kaupan Liiton piirissä on noin 7 000 jäsentyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkina-edunvalvonnassa.