Lokakuun alussa voimaan tuleva alkoholiveron kymmenen prosentin korotus on huonosti ajoitettu eikä välttämättä kasvata valtion verotuottoja. Veron kiristys voi jopa pienentää verotuottoja.

Alkoholin kulutus kääntyi jo viime vuonna laskuun, samalla kun alkoholin tilastoimaton käyttö eli matkustajatuonti kasvoi. Veron korotus tuleekin lisäämään entisestään alkoholin maahantuontia kotimaisen myynnin kustannuksella.

”Alkoholiveron kiristys ei tuo lisää rahaa valtion kassaan. Tänä vuonna talouden taantuman ja yksityisen kulutuksen pienentyessä myös alkoholin kulutus pienenee. Kun tähän vielä lisätään alkoholin hinnan korotusten vaikutus alkoholin kysyntään ja kasvava matkustajatuonti, veron kiristys voi jopa pienentää alkoholiverokertymää”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala arvioi.

Vaikka alkoholin kokonaiskulutus on kääntynyt laskuun, alkoholin maahantuonti kasvoi merkittävästi keväällä. Kasvu tullee jatkumaan, koska lähimatkailua suositaan nykyisessä taloudellisessa taantumassa.

”Veron kiristys on ikävää koko suomalaisen vähittäiskaupan kannalta, sillä alkoholin ohella matkustajat ostavat muitakin tuotteita. Kuluttajilla on täysi oikeus ostaa alkoholinsa tai kulutustavaransa mistä haluaa, mutta valtion ei veropolitiikalla pitäisi tukea muiden maiden palvelusektoreja Suomen kustannuksella”, Juhani Pekkala sanoo.

Alkoholiveroa on kiristetty jo kahdesti: vuoden 2008 ja 2009 alussa. Alkoholin kulutus on kääntynyt laskuun jo vuonna 2008. Vuonna 2008 alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti oli noin prosentin pienempää kuin vuonna 2007. Tilastoimaton kulutus sen sijaan kasvoi 5,6 prosenttia. Tilastoimattomasta kulutuksesta lähes kolme neljäsosaa on matkustajatuontia ja matkustajatuonnista noin kaksi kolmasosaa tulee Virosta ja laivoilta.

Vuoden 2009 tammi-kesäkuussa alkoholin kotimaan myynti putosi absoluuttisena alkoholina 1,7 prosenttia viime vuodesta. Kuitenkin huhtikuuhun mennessä alkoholin matkustajatuonti kasvoi kahdeksan prosenttia absoluuttisena alkoholina. Alkoholin hintajousto on suuri, eli hinnan muutoksilla on selvä vaikutus kysyntään. Veron korotus nostaa keskioluen hintaa 3,5 prosenttia, viinien noin kolme ja väkevien alkoholijuomien hintaa noin seitsemän prosenttia. Tämä tulee vähentämään selvästi kotimaista alkoholin myyntiä. Keskioluen kulutus voi vähentyä runsaan prosentin ja viinien kulutus jopa neljä prosenttia.

Lisätietoja:

Juhani Pekkala, Kaupan liitto, toimitusjohtaja, p. 0400 419 560, juhani.pekkala(at)kauppa.fi
Jaana Kurjenoja, Kaupan liitto, pääekonomisti, 040 8205378, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi