Kaupan liitto on sopinut Alkon myymälähenkilökunnan palkkaratkaisuista ALV ry:n kanssa. Sopimus on kaksivuotinen ja astuu voimaan 1.4.2011.

Myymälätyöntekijöiden nyt sovittu työehtosopimus on voimassa ilman irtisanomisoikeutta 31.3.2013 saakka. Sopimuksen kustannusvaikutus on molempina vuosina 2,4 prosenttia.

Työehtosopimukseen tehtiin lisäksi joitakin tekstimuutoksia. Säännöllinen vuorokautinen työaika on 1.4.2011 alkaen enintään 10 tuntia vuorokaudessa, kun se aikaisemmin oli 8,5 tuntia.

Lisätiedot:

Juha Saarinen, asiantuntija, Kaupan liitto, p. 050 512 1569 , juha.saarinen@kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa.