Matti Auran työryhmä luovutti tänään ympäristöministeriölle kaupan sijaintia arvioivan perusteellisen raportin, jossa on monia oikeansuuntaisia linjauksia. Työryhmä on kuitenkin muodostanut kantansa vain vähän kaupan näkemyksiä kuunnellen. Ryhmässä ei ole ollut mukana kilpailupolitiikan tai kaupan liiketoiminnan asiantuntijoita.

Raportin ehdotukset kaavoituksen tiukentuvasta ohjauksesta uhkaavat rajoittaa vähittäiskaupan mahdollisuuksia kehittää palveluita. Toteutuessaan ne tulisivat vaikeuttamaan kaupan toimintaedellytyksiä. Lisäksi ne haittaisivat ulkomaisten kaupan yritysten Suomen markkinoille tuloa.

”Kaavoituksen selkiyttäminen on erinomainen asia. Se ei saisi kuitenkaan viedä pohjaa mahdollisuuksilta järkevään ja normaaliin liiketoimintaan. Raportin esitykset ovat sellaisia, että näin juuri on vaarassa käydä”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo.

Kauppa on elinkeino muiden elinkeinojen joukossa. Sen sääntelyllä ei voi estää kuluttajakäyttäytymisen muutoksia, muuttoliikettä tai muita yhteiskunnallisia kehitystrendejä. Kaupan palvelut eivät ole heikentyneet muita palveluita kuten esimerkiksi julkisia palveluita enemmän.

Kaupan rakentaminen ja uuden myyntipinta-alan lisääminen pitää kilpailua yllä. Yhteiskunnan ohjauksella ei pitäisi estää yritysten välistä kilpailua kauppapaikoista. Mikäli kaupan rakentaminen vaikeutuu olennaisesti, seurauksena nykyisten kauppapaikkojen vuokrat ja hinnat nousevat. Tämä ei ole kuluttajan etu.

Auran raportissa ehdotetaan tilaa vaativan erikoiskaupan ottamista vaikeutetun kaavoituksen piiriin taajaman ulkopuolisilla alueilla. Kaupan suuryksikön rajaa ei toistaiseksi nostettaisi nykyisestä 2000 neliöstä. Näillä ehdoilla tilaa vaativan erikoiskaupan kehitys pysähtyy. Nykyinen 2000 neliön raja ei mahdollista sellaisten kauppojen rakentamista, joiden valikoimat vähittäiskaupassa riittäisivät kuluttajille. Tilaa vaativalla erikoiskaupalla ei nykyisin edes ole alle 2000 neliön konsepteja. Kauppa kannattaa työryhmän ehdotusta, että nopeasti perustetaan erillinen työryhmä, joka tutkii mahdollisuudet nostaa suuryksikön rajaa.

Kauppa kannattaa vahvasti palveluverkkoselvityksiä ja paremman tilastopohjan luomista myymäläneliöistä kaavoittajille. Kauppa on itse esittänyt jo pitkään myymäläpinta-alojen tilastointia. Tärkeää on, että kauppa voi itsekin olla mukana tuottamassa ja analysoimassa tietoa.

Toive kaupan toimintojen saamisesta yhä enemmän keskustoihin on sinänsä hyvä, mutta vaikea toteuttaa. Keskustoissa on hyvin vähän enää vapaita ja sopivia tontteja. Tämä nostaa vääjäämättä myös kaupan kustannuksia. Moni erikoiskauppa ei myöskään luontaisesti sovellu keskusta-alueelle.

Työryhmä on lisäksi tehnyt oletuksia kaupan asiointiliikenteen ilmastovaikutuksista. Vaikuttaa siltä, että kaupan syyksi on laitettu koko asiointiliikenne päiväkodeista pankkiin. Kuitenkin arvioilta vain 4-6 prosenttia asiointiliikenteestä aiheutuu matkoista kaupan suuryksiköihin. Ajatus, että asiakkaat siirtyvät lähikauppaan, jos suuryksiköiden rakentamista rajoitetaan, ei pidä paikkansa. Kaupassa asiointiin vaikuttavat ennen kaikkea valikoimat, asioinnin helppous ja aukioloajat. Lähikaupan toimintaedellytyksiä voidaan parantaa monella muulla tavalla kuin kaavoituksella, mutta tällaisia ehdotuksia raportissa ei tuotu esiin.

Kauppa on yhtä mieltä siitä, että joukkoliikennettä tule suosia ja lähipalvelut tulee säilyttää esimerkiksi autottomille ja vanhuksille. Kauppa ei kuitenkaan ole yhteiskunnan ohjauksessa oleva jakelujärjestelmä, vaan liiketoimintaa. Hyvin harvalle toimialalle ehdotetaan näin tiukkaa sijainnin sääntelyä kuin nyt kaupalle.

Lisätietoja:
Juhani Pekkala, Kaupan liitto, toimitusjohtaja, p. 0400 419 560, juhani.pekkala@kauppa.fi