Valtio lisää velanottoaan ennakoitua enemmän, mikä lisää paineita veropolitiikan kiristämiselle lähivuosina. Tämä on ikävä uutinen kotimarkkinoille, joita verotuksen kiristäminen eniten rasittaa. Talousnäkymien heikennyttyä olisi myös tarvittu suurempia säästöjä kuin aikaisemmin suunniteltiin ja nyt päätettiin.

”Budjetin tavoitteena on saada talous kasvuun, mutta valitettavasti keinot eivät riitä tässä taloustilanteessa, vaikka esimerkiksi infrahankkeet ovat perusteltuja ja virkistävät osaltaan talouden elpymistä”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala toteaa.

Ensi vuonna palkkaveron progressio kiristyy ja lisäksi energia- ja ajoneuvoveroja korotetaan aiemmin suunniteltua enemmän. Lopputulos on se, että ostovoima supistuu ja yksityinen kulutus vähenee. Veronkiristykset kasvattavat suoraan myös kaupan kustannuksia, sillä kauppa maksaa jo nyt korkeinta mahdollista sähköveroa.

Hallitus jatkaa aikaisempaa politiikkaansa monimutkaistamalla verotusta. Lapsilisäleikkauksen kompensointi uudella verovähennyksellä ei selkeytä verotusta ja sekin kiristää osaltaan ansiotuloverotuksen progressiota.

”Työnteon kannustavuutta ei paranneta verotuksen progressiota jyrkentämällä”, Pekkala sanoo.

Budjetin myönteisiä yllätyksiä ovat panostukset koulutukseen ja tutkimukseen.

Lisätiedot:

Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala
(09) 1728 5111, 0400 419 560, juhani.pekkala(a)kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi