Kaupan liitto on tyytyväinen valtiovarainministeriön budjettiehdotukseen olla kiristämättä työn verotusta. Ehdotus ei kuitenkaan ole riittävä. Se ei ratkaise palvelutyöhön kasautuvan verotuksen rakenteellista ongelmaa, jossa moninkertainen verokiila nostaa työn ja palvelujen hintaa, mutta leikkaa suomalaisten ostovoimaa.

Kaupan liitto kiittää budjettiehdotusta siitä, ettei ansiotyön verotus kiristy. Indeksitarkistukset kaikilla tulotasoilla eivät varsinaisesti kuitenkaan lisää palkansaajan ostovoimaa.

Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala muistuttaa, että palvelutyöhön kasautuva kireä verotus on rakenteellinen ongelma, joka hidastaa palvelujen kehitystä ja Suomen muuttumista moderniksi palveluyhteiskunnaksi.

”Palvelutyön verotusta pitäisi tarkastella kokonaisuutena. Palkkaverotuksen suunnitelmallinen keventäminen olisi rakenne- eikä suhdannepolitiikkaa, kun paljon työllistävien kuluttajapalvelujen kehittämisestä tulisi nykyistä houkuttelevampaa”, Pekkala toteaa.

”Tulevaisuudessa tarvitsemme korkeaa työllisyysastetta, minkä saavuttamisessa yksityiset palvelualat ovat avainasemassa. Nykyinen veropolitiikka ei tue tätä tavoitetta. Asian on pakko nousta seuraavaan hallitusohjelmaan”, Pekkala sanoo.

Työasuntovähennyksen nostaminen 450 euroon on myönteinen esitys. Se helpottaa työvoiman liikkuvuutta, mikä on tärkeää, kun monilla aloilla on pulaa osaavasta työvoimasta.

Kaupan liitto on pettynyt siihen, ettei valtiovarainministeriössä ole valmisteltu lakimuutosta, jolla poistettaisiin verovapaus EU:n arvonlisäveroalueen ulkopuolelta myytyjen vähäarvoisten tavaroiden maahantuonnilta. Nyt suomalainen kauppa joutuu odottamaan vuoteen 2021, jolloin sisämarkkinoita syrjivä verovapaus poistetaan koko EU:n alueelta. Ruotsi on jo tehnyt vastaavan muutoksen.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Juhani Pekkala, Kaupan liitto, p. 0400 419 560, juhani.pekkala(at)kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi