Aluehallintovirasto on hylännyt Pohjois-Pohjanmaalle pyhäinpäiväksi haetun kauppojen aukioloa koskevan poikkeusluvan vedoten muun muassa siihen, että venäläisten matkat suuntautuvat eniten Itä-Suomeen ja pääkaupunkiseudulle. Yhtenä perusteena on käytetty Kaupan liiton Venäläiset kuluttajat Suomessa -selvityksen rajahaastatteluja. Niistä ei kuitenkaan voi tehdä johtopäätöksiä venäläisten matkailusta Pohjois-Suomeen.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt 22.10. Zeppelinin Yrittäjäyhdistys ry:n ja Koillismaan Osuuskaupan poikkeuslupahakemukset vähittäiskauppojen aukiololle pyhäinpäiväksi.

Yhtenä perusteluna päätökselle aluehallintovirasto on käyttänyt Kaupan liiton Venäläiset kuluttajat Suomessa -selvitystä, joka perustuu pitkälti Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n tekemiin rajahaastatteluihin. Aluehallintovirasto katsoo, että selvityksen mukaan venäläisten matkailu suuntautuu eniten Itä-Suomeen ja pääkaupunkiseudulle.

Venäläiset kuluttajat Suomessa -selvityksen rajahaastatteluita ei voi kuitenkaan käyttää perusteluna päätöksille Pohjois-Suomen vähittäiskaupan aukioloille. Kuten selvityksessä selvästi kerrotaan, rajahaastattelut käsittelevät matkailua vain niiden venäläisten osalta, jotka ylittävät rajan Etelä-Suomen ja Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla. Rajahaastatteluissa ei ole mukana yhtäkään Pohjois-Suomen rajanylityspaikkaa. Venäläiset tekevät paljon matkoja Pohjois-Suomeen erillisillä charter-lennoilla tai -junilla, joita ei myöskään ole mukana rajahaastatteluissa.

Parempi peruste arvioida tarvetta poikkeuslupiin vähittäiskaupan aukioloille Pohjois-Suomessa olisivat esimerkiksi tax-free-myyntitilastot venäläisille. Niiden mukaan Kuusamossa tax-free-myynti venäläisille kasvoi tammi-syyskuussa yli 30 prosenttia, kun koko maassa kasvua oli vain viisi prosenttia. Toinen peruste arvioida poikkeuslupien tarvetta voisi olla Tilastokeskuksen majoitustilastot. Majoitustilastojen mukaan tammi-heinäkuussa venäläisten yöpymiset kasvoivat Pohjois-Pohjanmaalla 17 prosenttia, kun koko maassa kasvua oli vain 7 prosenttia. Tiedot venäläisten tax-free-ostosten ja yöpymisten kasvusta on myös esitetty Kaupan liiton Venäläiset kuluttajat Suomessa -selvityksessä.

Lisätiedot:
pääekonomisti Jaana Kurjenoja, Kaupan liitto, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi, p. (09) 1728 5134

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi