Kaupan liiton näkemyksen mukaan Suomen hallituksen ja ay-liikkeen välinen konflikti on saanut jo täysin kohtuuttomat mittasuhteet. Liitto toivoo pikaista sovintoa peliin, jossa kärsivinä osapuolina ovat yritykset ja kuluttajat.

”Suomen hallituksen ja ay-liikkeen välinen riita on saatava ratkaistua nopeasti. Nyt käydään kallista arvovaltataistelua yritysten rahoilla. Osapuolilla on tieto siitä, miten riidan voi ratkaista”, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala sanoo.

PAM aloitti poliittiset työtaistelutoimenpiteet 3.10.2018 vastalauseena Suomen hallituksen valmistelemalle esitykselle, joka heikentäisi työntekijöiden irtisanomissuojaa alle 10 työntekijän yrityksissä. Eilen tiistaina 23.10. pitämänsä hallituksen kokouksen jälkeen ja tavattuaan pääministeri Juha Sipilän PAM ilmoitti päättäneensä poliittisista lakoista, joiden piirissä olisi seuraavien viikkojen aikana lähes 50 000 työntekijää.

Kaupan alalla on voimassa viime keväänä neuvoteltu työehtosopimus. Lavikkalan mielestä kärjistyneet ja pitkittyneet poliittiset lakot kyseenalaistavat myös nykyistä työehtosopimusjärjestelmää.

Vielä ei ole selvää, miten lakot kohdistuvat kaupan alaan. PAM on viestinyt tiedottavansa lakkokohteista ja -ajankohdista  myöhemmin. Kaupan liitto seuraa tilannetta ja tiedottaa jäseniään asiasta niin pian kuin mahdollista.

Lisätiedot: Anna Lavikkala, työmarkkinajohtaja, Kaupan liitto, 0400 406 088, anna.lavikkala(at)kauppa.fi

LISÄYS 5.11.:

PAM tiedotti 5.11. peruneensa kaikki aiemmin asettamansa työtaistelutoimenpiteet. Päätös ei liity turvallisuusalaa koskeviin työtaistelutoimenpiteisiin, jotka johtuvat alan työehtosopimusneuvottelujen sovittelusta.

PAM:n tiedote aiheesta täällä.