Uudessa hallitusohjelmassa myönteistä on työelämälinjaukset, jotka helpottavat työllistämistä. Myönteistä on myös kauppojen aukiolon vapauttaminen edelleen ja muu sääntelyn purku. Sen sijaan hallitusohjelma ei näytä parantavan ostovoimaa, mikä olisi ollut tärkeää kaupan ja kotimarkkinoiden elinvoimaisuudelle.

Kaupan liitto pelkää, että hallitusohjelmassa luvattu työn verotuksen keventäminen ei nosta ostovoimaa, sillä asuntolainojen korkovähennysoikeuden rajoittaminen sekä kiinteistöveron ja valmisteverojen kiristäminen syövät pitkälle tuloverokevennyksen vaikutukset.

Kaupan pelkona on myös, että kaavailtu makeisveron kiristys ja pohjan laajentaminen merkitsevät kaupalle lisää hallinnollisia kustannuksia. Veron haitallisuus kävi selväksi jo edellisellä hallituskaudella, jolloin sokeriveron käyttöönottoa selvitettiin.

Sen sijaan kaupan aukioloaikojen vapauttaminen edelleen voisi selkiyttää nykyistä sekavaa aukiolosääntelyä ja antaa mahdollisuuden palvella kuluttajia entistä paremmin.

Myönteistä on myös normien ja byrokratian purku. Lupaprosessien sujuvoittaminen kaavoituksessa ja rakentamisessa, erityisesti maakuntakaavojen vahvistusmenettelystä luopuminen, on kaupan kannalta hyvä asia.

Kaupan liiton mielestä on myös huolestuttavaa, jos yhteiskuntasopimusta ei synny ja verotusta sen seurauksena kiristetään merkittävästi. Yhteiskuntasopimusta ei saa käyttää keppinä kotimarkkinoiden kurjistamiseen ja kotitalouksien rankaisemiseen. Ostovoiman leikkauksen sijaan olisi parempi leikata edelleen julkisia menoja.

Lisätiedot:
Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala, p. (09) 1728 5111, 0400 419 560, juhani.pekkala(a)kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi