Kaupan liitto antaa uudelle hallitukselle kiitosta kaupan alan tulevaisuuden selontekoa koskevasta linjauksesta. Positiivista on myös hallituksen tavoite turvata suomalaisyrityksille yhdenvertaiset mahdollisuudet unionin sisä- ja ulkomarkkinoilla mm. edistämällä monikansallisten alustapalveluiden kestävää sääntelyä EU:ssa. Huolta herättävät kokonaisveroasteen kiristyminen, kaudelle kaavaillut uudet pisteverot sekä kansallisen sääntelyn mahdollinen kiristyminen. Työllisyyskysymysten ratkaisuun elinkeinoelämän suurin työllistäjä ja palvelusektorin veturi kauppa jäi kaipaamaan konkretiaa.

Tuore hallitusohjelma sisältää useita myönteisiä linjauksia kaupan näkökulmasta. Positiivista on hallituksen tavoite turvata suomalaisyrityksille yhdenvertaiset mahdollisuudet unionin sisä- ja ulkomarkkinoilla muun muassa edistämällä monikansallisten alustapalveluiden kestävää sääntelyä EU:ssa. Tämä sopii suomalaiselle kaupalle. 

“Erityisen kiitoksen hallitus saa siitä, että se laatii vaalikauden aikana kaupan alan tulevaisuuden selonteon, jotta alaa voidaan kehittää strategisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvuhakuisuuteen ja rohkeaan uudistumiseen tarvitaan myös yhteiskunnan tukea”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi toteaa. 

Hyvä on myös päätös poistaa arvonlisäveron verovapaus alle 22 euron arvoisilta, EU:n ulkopuolelta tuoduilta tuotteilta. Näin puututaan EU:n ulkopuolella toimivien verkkokauppojen ja markkinapaikkojen saamaan epäreiluun kilpailuetuun. Lisäksi muutos lisää verotuloja ja parantaa suomalaisen kaupan toimintaedellytyksiä. “Kaupan liitto on vaatinut tätä muutosta jo pitkään. Muutos tulee kuitenkin toteuttaa viipymättä, eikä odotella vuoteen 2021, jolloin se toteutuu joka tapauksessa EU-direktiivin myötä”, Kiviniemi sanoo.  

Myönteisten linjausten rinnalla hallitusohjelmassa on myös kaupan kannalta kielteistä.  

“Näyttää esimerkiksi siltä, että kokonaisveroaste tulee jonkin verran kiristymään. Ansiotuloverotuksen hienoinen alentaminen ei kompensoi kulutusveroihin tehtäviä kiristyksiä”, Kiviniemi sanoo.

Kaupassa tuntuvat niin virvoitusjuoma-, alkoholi-, tupakka- ja polttoaineveroihin suunnitellut korotukset. Niitäkin suurempia vaikutuksia kaupalle voivat tuoda selvitykseen menevät pakkaus- ja terveyttä edistävät verot samoin kuin energiaverotuksen uudistus. Näiden veromuutosten yksityiskohtien osalta on syytä olla tarkkana, etteivät vaikutukset ostovoimaan ja kaupan toimintaedellytyksiin ole hyvin kielteiset. Lisäksi autoilun verotusta koskevat linjaukset eivät poista autokaupassa jo pidempään jatkunutta epävarmuutta, Kaupan liitosta viestitään.  

“Sääntelyn osalta olisimme toivoneet reippaampaa etenemistä apteekkarimonopolin purkamisessa. On kuitenkin hyvä, että selvitys apteekkien omistajapohjan laajentamisesta tehdään heti vaalikauden alussa. Muutenkin hallitusohjelmassa on tarpeettoman lisäsääntelyn ennusmerkkejä. Toivottavasti tämä tunne osoittautuu vääräksi”, Kiviniemi sanoo. 

Työllisyyden parantamisessa kauppa haluaa olla vahvasti hallituksen tukena. Tavoitetta vähintään 75 prosentin työllisyysasteesta ei saavuteta helposti, Kiviniemi muistuttaa.  

“Tärkeää on, että osa-aikatyön reunaehtoja ei kiristetä ja että vaikeasti työllistettävien polkua työhön helpotetaan. Myös sosiaaliturvauudistuksen yksityiskohdat ovat tärkeitä, jos lisätyöpaikkoja halutaan. Kotihoidontukijärjestelmä olisi myös pitänyt ottaa rohkeasti uudistusten kohteeksi.” 

Lisätietoja:  Mari Kiviniemi, toimitusjohtaja, Kaupan liitto, 050 511 3189, mari.kiviniemi(at)kauppa.fi