Hinnat tulevat nousemaan syksyllä sekä arvonlisäveron korotuksen että yleisen kustannustason nousun seurauksena, arvioi Kaupan liitto. Elintarvikkeiden arvonlisäverokanta nousee heinäkuun alussa 12 prosentista 13 prosenttiin ja yleinen arvonlisäverokanta 22 prosentista 23 prosenttiin. Prosenttiyksikön korotus tarkoittaa 0,8-0,9 prosentin hintavaikutusta. Muutos näkyy tuotteiden hinnoissa vähitellen sitä mukaa, kun uutta tavaraa tulee kauppoihin.

"Hintoja ei nosteta heinäkuussa pelkän arvonlisäverokorotuksen takia. Kustannuspaine osuu syksyyn, kun heikentynyt euro, kallistuvat raaka-aineet ja työvoimakustannukset alkavat syödä alan kannattavuutta", Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo.

Eilen julkistettu Hetemäen työryhmän veroehdotus tarkoittaisi toteutuessaan kaikkien arvonlisäverokantojen kiristämistä yhteensä kolmella prosenttiyksiköllä vuoden 2010 alkuun verrattuna. Yleinen alv-kanta nousisi 25 prosenttiin. Näin kovat kiristykset tulevat aiheuttamaan entisestään kohoavia hintoja, ostovoiman heikkenemistä ja kaupan ja palvelualojen työllisyyden merkittävää heikkenemistä.

”Arvonlisäverotuksen kiristäminen tarkoittaa palvelualoille samaa kuin työn verotuksen kiristäminen”, Pekkala linjaa. Kaupan liitto on arvioinut korotusten leikkaavan 300 000 ihmistä työllistävältä kaupan alalta 10 000 – 15 000 työpaikkaa.

Kotimaisen kaupan kannattavuutta uhkaa myös ulkomainen verkkokauppa, joka kasvaa jatkuvasti ja ohjaa yksityistä kulutusta pois Suomesta. Samoin vaikuttaa Viro, josta on viime vuosina tullut suomalaisille ostosmatkailun kohde.

Heinäkuussa ravintolapalveluiden arvonlisävero laskee yhdeksän prosenttiyksikköä elintarvikkeiden kanssa samaan 13 prosenttiin. Elintarvikekaupalle muutos voi tarkoittaa kiristyvää kilpailua.

"Tärkeää on kuitenkin, että kulutuspäätöstä ei tee verottaja, vaan kuluttaja", Pekkala kiittää.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Juhani Pekkala, Kaupan liitto, p. 0400 419560, juhani.pekkala@kauppa.fi
                 pääekonomisti Jaana Kurjenoja, Kaupan liitto, puh. (09) 1728 134 jaana.kurjenoja@kauppa.fi