Suomen Kaupan Liiton joulukauppaseurannan mukaan vuoden 2008 joulukauppa jäi noin edellisvuoden tasolle. Vähittäiskaupan joulukuun myynti vuonna 2008 oli noin 3 700 miljoonaa euroa, josta joulukaupan tuoma lisä on noin 950 miljoonaa euroa. Marraskuun lopussa Kaupan Liitto arvioi joulukaupan kasvun kahden kolmen prosentin välille.

Joulukuun alkupuoli sujui ennusteen mukaisesti, mutta joulua lähestyttäessä kaupankäynti alkoi taantua. Kuluttajien oma taloudellinen tilanne on ollut ja on edelleen hyvä, mutta julkisuuden talousviestit vaikuttivat ostokäyttäytymiseen. Kehitys oli yllättävä, koska aiemmin kuluttajien reagointi taantumauutisiin on ollut hitaampaa.

Toimialoittain ja myös yrityksittäin kehitysluvuissa on huomattavia vaihteluja. Myynnin arvon kasvu hidastui erityisesti käyttötavarakaupassa, mikä sisältää muut tuoteryhmät lukuun ottamatta päivittäistavaroita ja pukeutumista.

Lisätietoja:
asiamies Matti Räisänen,
matti.raisanen@suomenkauppa.fi, p. 0503571959

toimitusjohtaja Juhani Pekkala,
juhani.pekkala@suomenkauppa.fi, p. 0400419560