Kauppa on tyytyväinen lakiesitykseen kaupan kaavoituksen väljentämiseksi. Eduskunnalle annettu esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta nostaisi muun muassa vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa ja väljentäisi kauppojen sijoittumisen sääntelyä. Muutosten odotetaan parantavan kaupan kilpailun edellytyksiä. Kaupan liitto olisi kuitenkin toivonut, että vähittäiskauppojen kerrosneliörajoitusta olisi nostettu vieläkin suuremmaksi.

Kaupan liitto pitää hallituksen eduskunnalle antamaa esitystä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta oikean suuntaisena. Kaupan kannalta lakiesityksessä on hyvää se, että vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja nousee 2 000:sta 4 000 kerrosneliömetriin.

Kokorajan nosto on perusteltua sen takia, että kauppojen kasvaneet valikoimat edellyttävät lisätiloja. Lisäksi muiden kuin myyntiin tarkoitettujen tilojen tarve on lisääntynyt. Kokorajan nostaminen lisää myös kaupan kilpailun edellytyksiä. Uusia myymälöitä ei muutoksen jälkeen tarvitse keinotekoisesti pitää alle 2 000 neliön kokoisina, vaan ne voidaan rakentaa juuri sellaisiksi kuin, mikä on alueen asiakaskunnan näkökulmasta paras. Kaupan liiton mukaan suuryksikkörajaa olisi voitu nostaa kuitenkin esitetystä 4 000:sta tai poistaa kokonaan.

Kaupan kilpailua lakiesityksessä lisää myös se, että kauppojen sijoittumista keskustoihin tai niiden ulkopuolelle ei jatkossa säänneltäisi yhtä tiukasti. Esityksen mukaan kaavoituksessa ei myöskään tarvitsisi enää ottaa huomioon, rakennetaanko keskusta-alueen ulkopuolelle esimerkiksi päivittäistavarakauppa vai tilaa vaativa erikoiskauppa, esimerkiksi huonekalu- tai rautakauppa.

”Tämä on tervetullut muutos, sillä tällä hetkellä kaavoituksessa on voitu estää esimerkiksi kahden päivittäistavarakaupan sijoittuminen lähekkäin. Sääntelyn väljentäminen lisää kilpailua, kun kauppa voidaan perustaa sinne, minne yritykset katsovat sen parhaiten kannattavan”, Kaupan liiton asiantuntija Janne Koivisto sanoo.

Kaupan liiton mukaan lakiehdotuksessa oleva väljennys kauppojen koosta ja laadusta olisi kuitenkin pitänyt asemakaavan lisäksi laajentaa koskemaan kaikkia kaavatasoja ja jo voimassa oleviin kaavoihin.

Lisätiedot:

Janne Koivisto, asiantuntija, Kaupan liitto, janne.koivisto(at)kauppa.fi, p. 050 321 3639

Juhani Pekkala, toimitusjohtaja, Kaupan liitto, juhani.pekkala(at)kauppa.fi, p. 0400 419 560,

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi