Kaupan liitto on julkistanut hallitusohjelmatavoitteensa vuoden 2019 eduskuntavaaleja varten. Kauppa kannattaa hyvinvointia, jonka kivijalan muodostavat työ, kasvu ja ympäristö. Liitto tarjoaa konkreettiset ratkaisut muun muassa työllisyysasteen nostamiseen.

Kauppa on yksittäisenä toimialana Suomen suurin työllistäjä ja suurin nuorten työllistäjä. Koko kaupan ketjussa työskentelee lähes 450 000 ihmistä. Kaupan osuus Suomen kansantaloudesta on kokonaisuudessaan noin 15 prosenttia, ja kansantalouden kasvusta viidennes on viime vuosina syntynyt kaupan alalla. Kaupan merkitys kansantaloudelle on suuri.

Suomen kansantalouden kannalta on välttämätöntä, että työllisyysaste nousee seuraavalla hallituskaudella vähintään 75 prosenttiin.

”Tarvitaan kunnianhimoisia työllisyystekoja. Kauppa haluaa tulevaisuudessakin tarjota työtä, toimeentuloa ja hyvinvointia koko Suomessa. Siksi olemme laatineet Työllisyyden, talouden ja ilmaston tulevaisuusohjelman 2019–2023, jossa esitämme konkreettisia ratkaisuja päättäjille”, sanoo Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja, K-ryhmän pääjohtaja Mikko Helander.

Kaupan liiton tärkeimpiä tavoitteita on tuloveron alentaminen. Se keventää palveluiden raskasta verotusta, parantaa niiden kilpailukykyä ja luo talouskasvua.

Toinen tärkeä tavoite on, että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa. Byrokratialoukkuja on purettava ja esimerkiksi osa-aikatyön palkka pitää pystyä sovittamaan yhteen reaaliaikaisesti sosiaaliturvan kanssa. Lisäksi yritysten pitäisi voida tietyissä tilanteissa poiketa lisätyön tarjoamisvelvollisuudesta osa-aikaisille työntekijöille, kun kyse on esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työllistämisestä.

Kaupan liitto kannattaa reilua kilpailua ja hyvin toimivia markkinoita. Tärkeää on, että kaikilla on tasapuoliset kilpailuedellytykset, toimivatpa ne kotimaassa tai ulkomailla.

”Vastuulliset vapaat markkinat ja kilpailu ovat aina asiakkaan etu. Siksi on perusteltua jatkaa alkoholimyynnin vapauttamista ja aloitettava apteekkimonopolin purkaminen”, Helander sanoo.

”Suomalainen kauppa on kivikovassa kansainvälisessä kilpailussa. Sen vuoksi kansainvälistä verkkokauppaa suosivat verotus- ja tullisäännöt pitää poistaa ja taata kotimaiselle kaupalle tasavertaiset kilpailuedellytykset”, Helander sanoo. 

Lisäksi Helander muistuttaa, että autoverotusta pitää siirtää portaittain hankinnan verotuksesta käytön verotukseen. Se parantaa kotimaisen autokaupan kilpailukykyä.

Lisätietoa: 

Kaupan liiton hallitusohjelmavaikuttamisen pääteemoista kertova sähköinen esite: view.creator.taiqa.com/kaupanliitto/hyvinvointi

Mikko Helander, Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja, K-ryhmän pääjohtaja, p. 010 532 2301, mikko.helander(at)kesko.fi

Juhani Pekkala, toimitusjohtaja, Kaupan liitto, p. 0400 419 560, juhani.pekkala(at)kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. Kauppa.fi