Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta kaupan ala tarjoaa tänäkin kesänä töitä tuhansille nuorille. Ala on merkittävin nuorten työllistäjä. Uuden hallituksen tulee pitää huolta siitä, että kauppa pystyy myös tulevaisuudessa työllistämään. Osa-aikatyön rajoittaminen olisi kaupalle kohtalokasta.

Kaupan liiton arvion mukaan kaupan ala tarjoaa jälleen tänä vuonna kesätyöpaikan noin 20 000 nuorelle. Lisäksi tuhannet koululaiset saavat tuntumaa työelämään kahden viikon harjoittelujaksolla. Kaupan alalla suosittu Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluohjelma on ollut käytössä jo yli kaksikymmentä vuotta, ja siihen osallistuu vuosittain arviolta jopa 10 000 koululaista.

Kauppa on kaiken kaikkiaan suurin nuorten työllistäjä. Kesätyöntekijöiden ja -harjoittelijoiden lisäksi kauppa työllistää nuoria eniten kaikista toimialoista: Kaupan alalla työskentelee noin viidennes kaikista alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista.

Koska kauppa on usein nuorten ensimmäinen työpaikka, se auttaa nuoria kiinnittymään yhteiskuntaan. Kaupan ala onkin merkittävässä asemassa ehkäisemässä nuorten syrjäytymistä.

Osa-aikatyötä ei tule vaikeuttaa

Kaupalle on tärkeää, että se pystyy myös jatkossa tarjoamaan töitä nuorille. Hallitusohjelmaan kirjatut työelämälinjaukset ovat hyvä lähtökohta. Jos kuitenkin osa-aikatyötä ryhdytään rajoittamaan lainsäädännöllä, vaikeuttaisi se merkittävästi työllistämistä. Uuden eduskunnan käsittelyyn tuleva kansalaisaloite 18 tunnin vähimmäisviikkotyöajasta olisi vahingollinen etenkin nuorten työllisyyden kannalta.

Kaupalla ja monille muille palvelualoille osa-aikatyö on välttämätöntä. Osa-aikaisten työntekijöiden avulla kaupat pystyvät mitoittamaan työvoiman määrän kauppojen aukioloaikojen ja asiakasvirtojen mukaan. Osa-aikatyön teettämistä vaikeuttamalla voidaan menettää jopa kymmeniä tuhansia kaupan alan työpaikkoja.

”Kansalaisaloitteessa ehdotettu 18 tunnin vähimmäisviikkotyöajasta ei ole nykypäivää. Pikemminkin on lisättävä paikallisen sopimisen kulttuuria, jossa työpaikoilla voitaisiin joustavasti sopia asioista. Osa-aikatyön työllistävälle ja työuria pidentävälle vaikutukselle on annettava arvoa. Paljon keskustelua herättäneiden niin sanottujen nollasopimusten epäkohtiin voidaan puuttua osa-aikatyön rajoittamisen sijaan esimerkiksi kaupan keikkatyömallilla”, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala sanoo.

Lisätiedot:
Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala, anna.lavikkala(at)kauppa.fi, p. (09) 1728 5136, 0400 406 088

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi