Kaupan ala on jälleen mukana vuoteen 2025 ulottuvalla uudella energiatehokkuussopimuskaudella. Ensi vuonna alkavalle sopimuskaudelle on jo ilmoittautunut mukaan viisi kaupan alan yritystä, jotka sitoutuvat tehostamaan energiankäyttöään. Energiatehokkuussopimukset allekirjoitettiin tänään Säätytalossa.

Kaupan ala on mukana myös ensi vuonna alkavalla uudella energiatehokkuussopimusten kaudella. Vuoteen 2025 kestävän sopimuskauden tavoitteena on tehostaa energiankäyttöä laajasti elinkeinoelämän, kunta-alan, kiinteistöalan, öljyalan, liikenteen ja maatalouden piirissä.

Elinkeinoministeri Olli Rehn ja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sekä eri toimialojen edustajat allekirjoittivat uudet energiatehokkuussopimukset tänään Säätytalossa Helsingissä. Kaupan toimenpideohjelmasta vastaa uudellakin sopimuskaudella Kaupan liitto.

Kaupan alan uuteen energiatehokkuussopimuskauteen on tähän mennessä ilmoittautunut viisi yritystä: JYSK Oy, Kesko Oyj, Tukku Heino Oy, Tuko Logistics Osuuskunta ja Wihuri Oy.

Vaikka uusi sopimuskausi alkaa ensi vuoden alussa, Kaupan liitto kannustaa kaupan alan yrityksiä liittymään mukaan jo nyt.

”Energiatehokkuussopimukseen liittymällä yritys sitoutuu tehostamaan energiankäyttöänsä, osoittaa vastuullisuuttaan ja täyttää oman osuutensa yhteisissä ilmastotalkoissa”, Kaupan liiton asiantuntija Marja Ola sanoo.

Edellisen kauden tavoitteista 99 prosenttia saavutettu

Eri alojen energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä. Sopimuksilla energiankäyttöä tehostetaan vapaaehtoisin keinoin ilman sääntelyä.

Pelkästään kaupan alalla aiempien sopimuskausien aikana energiansäästö on ollut merkittävä. Kaupan ala onkin ollut yksi aktiivisimmista toimialoista vuosien 2008–2016 energiatehokkuussopimuskaudella. Nyt kunnianhimoista ohjelmaa jatketaan vuoteen 2025 asti.
Tänä vuonna päättyvällä vuosien 2008–2016 energiatehokkuussopimuskaudella on mukana kaikkiaan 20 kaupan alan yritystä. Niiden yhteenlaskettu energiansäästö vuoden 2015 lopussa oli 141 gigawattituntia. Tämä vastaa peräti 99 prosenttia sopimuskauden kokonaistavoitteesta. Yhteensä mukana olevien yritysten yli 2 000 toimipaikassa on tehty lähes 3 000 erilaista energiaa säästävää parannusta.

Lisätiedot:
Marja Ola, ympäristöasioiden asiantuntija, Kaupan liitto, marja.ola(at)kauppa.fi, p. 050 383 7711

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi