Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin 2.3.2018 saavuttama neuvottelutulos kaupan alan työehtosopimuksesta on vahvistettu molempien liittojen hallinnoissa. Uusi sopimus on voimassa 1.2.2018−31.1.2020.

”Olemme käyneet pitkät neuvottelut hyvässä hengessä ja on todella positiivista, että pystyimme lopulta saavuttamaan tasapainoisen ratkaisun. Se sisältää useita alalle tärkeitä tekstimuutoksia, jotka liittyvät esimerkiksi työajan järjestämiseen. Palkkaratkaisussa huomioitiin erityisesti alan pienipalkkaisimmat, jotka ovat usein naismyyjiä. Heille euromääräinen palkankorotus on nyt suurempi kuin yleisen linjan mukainen prosenttikorotus olisi ollut”, toteaa työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala, joka on johtanut neuvotteluja Kaupan liiton puolelta.

”Lisäksi olemme saaneet PAMin kanssa käyntiin työn, jonka tavoitteena on saada työehtosopimus vastaamaan paremmin alan toimintaympäristön muutosta, joka on seurausta kiihtyvästä kansainvälisestä kilpailusta ja digitaalisesta kehityksestä”, Lavikkala toteaa.

Kaupan liitto tiedottaa sopimuksen sisällöstä mahdollisimman pian.

Lisätiedot: Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala, p.  0400 406 088