Kaupan työehtosopimukseen on tulossa ensi vuonna yksi suurimmista muutoksista vuosikymmeneen. Kilpailukykysopimuksen edellyttämä työajan pidennys toteutetaan kaupan alalla ottamalla käyttöön kokonaan uusi vuosivapaajärjestelmä, joka korvaa arkipyhäjärjestelmän. Myös työehdoista sopimisen mahdollisuutta työpaikolla lisätään.

Ensi vuoden alussa kaupan alan yleissitova työehtosopimus uudistuu merkittävästi. Viime keväänä neuvotellun kilpailukykysopimuksen edellyttämä työajan pidennys hoidetaan kaupan alalla luopumalla arkipyhistä johtuvista työajan lyhennyksistä ja korvaamalla ne uudella vuosivapaajärjestelmällä. 

Uudessa järjestelmässä työntekijät kerryttävät vapaapäiviä työtä tekemällä.

”Uusi järjestelmä on kannustava, sillä vapaapäiviä saa sitä enemmän, mitä enemmän on tehnyt töitä. Ratkaisevaa ei ole enää kalenteriin merkityt arkipyhät”, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala sanoo.

Uudessa vuosivapaajärjestelmässä kokoaikaiset ja osa-aikaiset kaupan työntekijät ansaitsevat jokaista 220 tehtyä työtuntia kohden 7,5 tunnin arvoisen palkallisen vapaapäivän.

Enimmillään vuosivapaapäiviä voi ansaita kuusi ja puoli, kun arkipyhälyhennyksiä on vuodessa enimmillään kymmenen. Keskimäärin ero on kaksi ja puoli päivää vuodessa. Työajan lyhennyksiä aiheuttavia arkipyhiä ovat olleet muun muassa loppiainen, helatorstai ja jouluaatto.

Paikallista sopimista lisätään

Vuosityöajan pidentämisen lisäksi Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat sopineet kaupan alan työehtosopimukseen uudistuksia, jotka lisäävät paikallisen sopimisen mahdollisuutta työpaikoilla.

Jatkossa kaupan alan työpaikolla voidaan aiempaa vapaammin ja joustavammin sopia esimerkiksi varastotyön työajasta sekä lomautusten ilmoitusajasta.

Lisäksi työpaikoilla voidaan sopia poissaolojen omailmoituskäytännöstä, mikä tarkoittaa sitä, että sairastuneen työntekijän ei tarvitse hakea lyhyttä sairauslomaansa varten lääkärintodistusta. Uudistuksella pyritään pienentämään sairauspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia.

Uudistukset koskettavat useita suomalaisia, sillä kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala ja suurin työllistäjä. Alan sopimuksia sovelletaan yli 200 000 työntekijään.

”Nyt tehdyt uudistukset lisäävät paikallisen sopimisen mahdollisuutta kaupan alalla, mikä on hieno asia. On järkevää, että päätöksiä voidaan tehdä entistä enemmän siellä, missä niillä on suoria vaikutuksia. On kuitenkin muistettava, että paikallinen sopiminen on riippuvainen luottamuksesta. Dialogin ja luottamuksen kulttuurin rakentaminen ovat avainasemassa”, Lavikkala muistuttaa.

Uusi työehtosopimus tulee voimaan helmikuussa. Vuosivapaajärjestelmä otetaan käyttöön kuitenkin jo heti vuoden alussa.

Katso lisätietoa vuosivapaasopimuksesta täältä.

Kaupan liiton jäsenille lisätietoa täältä.

Lisätiedot:

työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala, Kaupan liitto, anna.lavikkala(at)kauppa.fi, p. 0400 406 088

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi