Kaupan alan ylempien toimihenkilöiden tämänpäiväinen lakko ei ole juuri näkynyt kauppojen arjessa. Kuudessa lakonalaisessa yrityksessä työskentelevästä noin 4 000 ylemmästä toimihenkilöstä noin kolme prosenttia on osallistunut lakkoon. Kaupan liitto toivoo YTN:ää edelleen mukaan yhteistyöhön.

Kaupan liiton jäsenyrityksiltään saamien tietojen mukaan lakkoon on osallistunut tänään yrityksestä riippuen muutamista yksittäisistä henkilöistä muutamiin kymmeniin ylempiin toimihenkilöihin. Kaikista lakonalaisista yrityksistä ei ole osallistuttu työnseisaukseen lainkaan. Kaikkiaan työnseisaukseen osallistui yhteensä noin 120 ylempää toimihenkilöä. Luku vastaa noin 3 prosenttia noin 4 000 ylemmästä, jotka työskentelevät lakon alaisissa kuudessa yrityksessä.

Valtaosa kaupan ylemmistä toimihenkilöistä työskentelee lakon kohteena olevissa yrityksissä. Kaupan liiton jäsenyrityksissä työskentelee palkkatilastojen mukaan yhteensä noin 7 000 ylempää toimihenkilöä.

”Kun ottaa huomioon työnseisaukseen osallistuneiden lukumäärän, on hyvin vaikea uskoa YTN:n väitettä, että yhdeksän kymmenestä alan ylemmästä toimihenkilöstä haluaa alalle työehtosopimuksen. Taustalla lieneekin YTN:n halu lisätä omaa vaikutusvaltaansa kaupan alalla",  Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala toteaa.

Yritystason yhteistyössä ei ole noussut esiin YTN:n esittämiä väitteitä yhteistyön vähäisyydestä. Kaupan liitto pitää perusteettomana YTN:n väitteitä siitä, että työnantajat suhtautuisivat ylempiin toimihenkilöihin välinpitämättömästi ja kielteisesti.

”Lakonalaisissa yrityksissä tehdään laajaa ja säännöllistä yhteistyötä ylempien toimihenkilöiden ja heidän valitsemiensa luottamusvaltuutettujen kanssa. Myös työnseisaukseen osallistuneiden pieni lukumäärä asettaa outoon valoon YTN:n väitteet lakon laajuudesta. Mikäli ongelmia nousee, haluamme vilpittömästi ne ratkaista. Mutta työehtosopimus ei ole ratkaisu", Lavikkala muistuttaa.

Kaupan liitto on edelleen valmis yhteistyöhön YTN:n kanssa. Olemme koko ajan tarjonneet mahdollisuutta osallistua yhteistyökumppanina Palvelualojen tulevaisuusohjelmaan, jossa esitettyihin kysymyksiin voidaan löytää ratkaisuja. Konkreettisiksi osiksi ohjelmaa Kaupan liitto on esittänyt esimerkiksi ylempien henkilöstöryhmän edustuksen ja kuulemisen kehittämistä sekä työaikaan liittyvää kuormituksen ehkäisyä ja työhyvinvoinnin kehittämistä.  Työehtosopimuksella ei ratkaista YTN:n esiin tuomia haasteita.

Lisätiedot:

Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala, anna.lavikkala(at)kauppa.fi,
p. 0400 406 088

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi

Aiheesta aiemmin: