Tilastokeskus raportoi tänään kaupan kannattavuuden heikkenemisestä vuonna 2008. Kannattavuusluvut putosivat sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti. Kannattavuus supistui kaikilla kaupan osa-alueilla: tukkukaupassa, vähittäiskaupassa ja autokaupassa. Kaupan kannattavuus näyttää heikenneen edelleen vuonna 2009. Myös ensi vuodesta odotetaan vaikeaa kaupalle.

”Vähittäiskaupan myynnin arvo on laskenut vuonna 2009 edelliseen vuoteen verrattuna, samoin alan kannattavuus. Myös tukkukaupan kannattavuusluvut vuonna 2009 heikkenevät, koska sekä teollisuustuotanto että rakentaminen romahtivat 2009 eivätkä investoinnit vauhditu näillä aloilla vielä ensi vuonnakaan”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo.

Kaupan kohonneet yksikkötyökustannukset ovat olleet yksi syy heikkoon kehitykseen. Yksikkötyökustannukset olivat korkeat myös 2009, joten kannattavuuskehitys tulee olemaan heikkoa myös tästä syystä.

Vaikka vienti alkaa toipua hitaasti ja talous ei enää supistu, tämä ei tarjoa kaupalle lohtua ensi vuodelle.

”Yritysten investoinnit eivät kasva vuonna 2010, koska käyttämätöntä kapasiteettia on niin paljon. Lisäksi työttömyyden syveneminen hidastaa yksityisen kulutuksen kasvua”, Juhani Pekkala arvioi.

Kaupan aloista tekninen tukkukauppa eli muille yrityksille tuotantoa varten tavaroita ja palveluita toimittava kauppa, on kärsinyt talouden taantumasta eniten. Teknisen tukkukaupan vaikeat ajat jatkuvat myös ensi vuonna.
Liitetiedosto:

Lisätietoja:
Juhani Pekkala, toimitusjohtaja, Kaupan liitto, juhani.pekkala@kauppa.fi, puh. 0400 419560
Jaana Kurjenoja, pääekonomisti, Kaupan liitto, jaana.kurjenoja@kauppa.fi, puh. 09 1728 5134