Kaupan liitto ennustaa vähittäiskaupan määrän kasvavan tänä vuonna kaksi prosenttia ja ensi vuonna puolitoista prosenttia. Riskit huonompaan kehitykseen ovat kuitenkin olemassa, jos kansainvälinen epävarmuus heijastuu reaalitalouteen, suomalaiset veronmaksajat joutuvat finanssikriisin maksumiehiksi ja julkista velkaantumista aletaan paikata yksityisten palvelujen kustannuksella. Tällöin vähittäiskaupan myynnin kasvu voi jäädä vain yhteen prosenttiin ja pysähtyä ensi vuonna kokonaan.

”Kauppa ja yksityinen kulutus vetivät viime vuonna Suomen talouden ja työllisyyden kasvua. Nyt kaupan vetovauhti on hiipumassa”, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja arvioi.

Autokauppaa vetää nousuun tänä vuonna ennen kaikkea yritysmyynti. Myynnin ennustetaan kasvavan noin 10 prosenttia. Ensi vuonna kasvu hidastuu viiteen prosenttiin. Jos alasuuntaiset riskit toteutuvat, autojen myynnin volyymi kasvaa tänä vuonna seitsemän prosenttia ja ensi vuonna enää kolme.

Tukkukaupan myyntiä kohentavat elpyvä teollisuus, kasvavat investoinnit ja rakentaminen. Tukkukaupan myynnin määrä kasvaa tänä vuonna kuusi prosenttia ja ensi vuonna viisi. Jos teollisuuden ja viennin määrän kasvu eivät kuitenkaan jatku vahvana, ja Suomi menettää asemaansa vientimarkkinoilla, tukkukaupan kasvu hidastuu ensi vuonna kolmeen prosenttiin.

Kansainvälinen epävarmuus, julkinen velkaantuminen ja siihen liittyvät poliittiset päätökset, kiihtyvä inflaatio ja loppuvuodesta nouseva korkotaso lisäävät tänä vuonna kuluttajien epävarmuutta ja hidastavat yksityisen kulutuksen ja kaupan kasvua. Kuluttajien epävarmuus tulee näkymään ennen kaikkea kestokulutustavaroiden myynnissä. Loppuvuoden myynnin kasvu jää selvästi viime vuoden vastaavasta.

Viime vuosi keskiarvoa heikompi

Viime vuonna vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi 2,9 prosenttia ja arvo 3,8 prosenttia, kun pitkän aikavälin keskiarvot 1990-luvun laman jälkeen ovat yli neljä prosenttia. Kesäkuusta vähittäiskaupan myynnin kasvu kiihtyi alkuvuoteen verrattuna ja ylsi lähes pitkän aikavälin keskimääräisiin kasvulukuihin.

”Osa viime vuoden myynnin kasvusta selittyy sillä, että edellisvuonna kotitaloudet leikkasivat kulutustaan laman pelossa, mikä näkyi varsinkin kestokulutustavaroissa. Viime vuonna ostopato sitten purkautui”, Kurjenoja kertoo.

Työllisyys kasvaa maltillisesti

Tänä vuonna kaupan työllisyys kasvaa runsaat kaksi prosenttia ja ensi vuonna puolitoista prosenttia. Kaupan työllisyys on jo lähtenyt hitaaseen nousuun; viime vuonna työllisyys kasvoi 2000 työllisellä 298 000 henkeen.

Vähittäiskaupan työllisyys pieneni viime vuonna 1000 hengellä 0,6 prosenttia, mutta tänä vuonna työllisyyden ennustetaan kasvavan puolellatoista prosentilla. Kasvuvauhdin ei kuitenkaan odoteta nopeutuvan 2012, vaan se jää noin puoleen prosenttiin.

Tukkakauppa oli kaupan ainoana alatoimiala, joka lisäsi työllisyyttään viime vuonna runsaalla kolmella prosentilla. Saman kasvuvauhdin ennustetaan jatkuvan myös tänä ja ensi vuonna. Autokaupan työllisyys säilyi viime vuonna edellisvuoden tasolla, ja tänä vuonna kasvuvauhdin ennustetaan olevan kaksi prosenttia. Ensi vuonna työllisyyden kasvuvauhti hidastuu puoleentoista prosenttiin.

”Kaupan työllisyyskehitys jää hyvin maltilliseksi, koska yksityisen kulutuksen hidas kasvu ei mahdollista nopeampaa työllisyyskehitystä”, Kurjenoja toteaa.

Kaupan investoinnit elpyvät

Kaupan liiton investointikyselyn mukaan kaupan rakennusinvestoinnit jatkuvat vahvana tänä vuonna. Vähittäiskaupoista 77 prosenttia ja tukkukaupoista 59 prosenttia investoivat toimitilarakentamiseen. Suurin osa investoinneista on saneerausta, mutta varsinkin vähittäiskauppa investoi myös uudisrakentamiseen ja laajentamiseen. Kauppa onkin yksi merkittävimmistä investoijista kansantaloudessa ja suurin yksityinen toimitilarakentamiseen investoiva toimiala. Kaupan kiinteät investoinnit vuonna 2009 olivat 1,2 miljardia euroa, joista rakennusinvestointien osuus oli 292 miljoonaa euroa ja koneiden ja laitteiden osuus 532 miljoonaa euroa.

Vähittäiskaupoista lähes 90 prosenttia aikoo investoida tänä vuonna koneisiin ja laitteisiin ja yli 40 prosenttia aikoo lisätä investointejaan viime vuodesta. Tukkukaupoista lähes 80 prosenttia tekee laite- ja koneinvestointeja ja lähes 40 prosenttia investoi enemmän kuin viime vuonna. Suurin osa investoinneista on vanhojen laitteiden korvausta.

Vähittäiskaupassa investoidaan nyt tukkukauppaa enemmän myös tuotannon laajentamiseen, eli toimitilojen laajentamiseen ja uudisrakentamiseen sekä täysin uusien koneiden ja laitteiden hankkimiseen.

”Tukkukauppa sukelsi taantumassa syvemmälle kuin vähittäiskauppa, ja käyttämättömästä kapasiteetista johtuen siellä ei vielä ole samanlaisia laajennustarpeita. Uusinvestoinnit seuraavat, jos teollisuuden kasvu jatkuu vahvana”, Kurjenoja ennustaa.

LIITTEET:
Kaupan näkymät -kalvosarja:

Lisätietoja: Jaana Kurjenoja, pääekonomisti, jaana.kurjenoja@kauppa.fi, puh. (09) 1728 5134

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa.