Kaupan liiton ennusteen mukaan koko kaupan kasvu pysähtyy tänä vuonna. Vähittäiskaupassa päästään kuitenkin puolen prosentin kasvuun. Ensi vuonna vähittäiskaupan ennustetaan kasvavan prosentin. Mahdollinen arvonlisäveronkorotus leikkaisi kuitenkin kasvun kokonaan.

Kulutuksen ja palveluiden odotetaan yleisesti nostavan Suomen talouden kasvuun. Kaupan liiton ennusteen mukaan näin ei kuitenkaan tule käymään. Suomen suurimman palvelutoimialan, kaupan, kasvu pysähtyy tänä vuonna.

Kaupan liitto ennustaa vähittäiskaupan hintavaihteluista puhdistetun myynnin määrän kasvavan kuluvana vuonna 0,5 prosenttia. 

”Vähittäiskaupassa siirryttiin jo vuonna 2010 hitaaseen kasvuun. Tänä vuonna hidastuva talouskasvu ja työllisyyskehitys sekä ostovoiman pysyminen entisellään eivät anna eväitä ripeään myynnin kasvuun”, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo.

Loppuvuoteen odotettu talouden kasvu ja työllisyyden koheneminen ensi vuonna nostavat vähittäiskaupan myynnin määrää prosentilla vuonna 2013. Heikentyvä huoltosuhde murentaa kuitenkin kaupan kasvunäkymiä pitkällä aikavälillä.

Tukkukaupan myynnin määrä pysyy tänä vuonna viime vuoden tasolla. Loppuvuodelle odotettu piristyvä talouskasvu, teollisuustuotannon ja investointien lisääntyminen sekä hieman nopeutuva vähittäiskaupan kasvu nostavat tukkukauppaa ensi vuonna neljän prosentin kasvuun.
 
Autokaupassa näkymät ovat heikoimmat. Odotettavissa on tänä vuonna myynnin määrän laskeminen neljällä prosentilla.

”Autojen patoutunut kysyntä purkautui viime vuonna, ja tuleva veromuutos kiihdytti autokauppaa vielä loppuvuodesta. Kuluttajien epävarmuus omasta taloudestaan näkyy ensimmäisenä autoissa ja eräissä muissa kestokulutustavaroissa”, Kurjenoja sanoo.

Ensi vuonna autokauppa lähtee varovaiseen kolmen prosentin kasvuun.

Kaupan työllisyys pienenee

Kaupan kasvun pysähtyminen näkyy myös työllisyydessä. Koko kaupan toimialan työllisyys pienenee runsaat puoli prosenttia. Vielä viime vuonna kaupan työllisten määrä kasvoi 5 000:lla reiluun 300 000:een.

Vähittäiskaupan työllisyys kasvaa tänä ja ensi vuonna puoli prosenttia. Tukkukaupan työllisyyskehitys kääntyi laskuun jo viime vuoden puolella, ja tänä vuonna työllisyys putoaa kaksi prosenttia. Ensi vuonna piristyvä tukkukaupan myynti kääntää työllisyyden puolentoista prosentin kasvuun.

”Tukkukaupassa taantumasta toipuminen ei vielä päässyt kunnolla vauhtiin, joten myynnin kasvun pysähtymiseen ei pystytä sopeutumaan pelkästään lomautuksilla, kuten vuonna 2009 tehtiin”, Kurjenoja kertoo.

Myös viime vuonna nousuun lähtenyt autokaupan työllisyys kääntyy tänä vuonna kahden prosentin laskuun. Ensi vuodelle odotettavissa on puolentoista prosentin kasvu.
 
"Työllisyyden kasvun pysähtyminen on pelottavaa, sillä elinkeinoelämän suurimpana työllistäjänä kauppa on myös nuorten työntekijöiden suurin työllistäjä. Nuorten työllistäminen on yksi lähitulevaisuuden tärkeimmistä yhteiskunnallisista haasteista", Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala linjaa.

Kaupan investoinnit heikkenemässä

Kaupan investointinäkymät ovat juuri nyt erittäin epävarmat. Kaupan liiton jäsenyrityksilleen tekemän investointikyselyn mukaan kaupan investoinnit eivät tänä vuonna juuri kasva. Varsinkin investoinnit kuljetuskalustoon ovat pienenemässä. Rahoituksen saatavuutta ei kuitenkaan vielä koeta investoinnin esteeksi.

”Epävarmat investointisuunnitelmat ovat erittäin ikävä uutinen esimerkiksi rakennusteollisuudelle, sillä kauppa on elinkeinoelämän suurin rakennusinvestoija”, Kurjenoja muistuttaa. 
 
Ensi vuodelle suunniteltu arvonlisäveron korotus hyydyttäisi kaupan kasvun uudelleen. Kaupan liiton laskelmien mukaan arvonlisäverokantojen korotus kahdella prosenttiyksiköllä leikkaisi vähittäiskaupan ensi vuoden kasvun kokonaan, ja hidastaisi autokaupan ja tukkukaupan orastavaa kasvua lähes prosenttiyksiköllä. Tämä kääntäisi myös työllisyyskehityksen taas laskuun.

Liite: 

 
Lisätiedot: pääekonomisti Jaana Kurjenoja, Kaupan liitto, p. (09) 1728 5134, 040 820 5378, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi