Suomen suurin toimiala kauppa etsii keinoja työllistää. Alan työtehtävät muuttuvat vauhdilla, samoin osaamistarpeet. Kaupan liitossa rakenteilla oleva Palvelualojen tulevaisuusohjelma avaa osaltaan tietä työmarkkinoiden uudistamiseen. Kauppa esittää myös mm. koulutustyösuhteen käyttöönottoa erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja maahanmuuttajille työllistymiskynnyksen madaltamiseksi.

“Kauppa haluaa työllistää. Se on sille elinehto ja myös koko yhteiskunnalle keskeinen kysymys”, Kaupan liiton puheenjohtaja, SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä sanoi tänään 5. syyskuuta järjestetyssä kaupan alan päättäjätapahtumassa Marina Congress Centerissä Helsingissä.

Kauppa on Suomen suurin toimiala ja koko palvelusektorin veturi, joka antaa työtä 290 000 palkansaajalle ja yrittäjälle. Miehiä ja naisia työskentelee alalla lähes yhtä paljon. Tehtäviä on vaativista asiantuntijatehtävistä avustaviin tehtäviin, ja ylempiä toimihenkilöitäkin on alalla yli 10 000.

Heikkilä korosti kaupan poikkeuksellisen vahvaa tietointensiivistä luonnetta, jota digitaalisuuden läpimurto voimistaa entisestään. “Tulevaisuudessa lähes kaikessa kaupan työssä korostuu digiosaaminen. Tarvitaan esimerkiksi yhä enemmän ammattilaisia, jotka osaavat käsitellä suuria datamassoja, kuten asiakastietoja”, hän kuvaili tilannetta.

Koulutustyösuhde yksi työkalu työllistämiseen

Viime torstaina hallitus kertoi uusista toimenpiteistä nuorisotyöttömyyden ja nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi. Kauppa pitää linjausta ensiarvoisen tärkeänä ja haluaa olla mukana tässä työssä.

“Olemme jo aikaisemmin esittäneet ns. koulutustyösuhteen käyttöönottoa madaltaaksemme työllistymiskynnystä erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja maahanmuuttajille. Kaupalla on hyvät mahdollisuudet työllistää, ja korkea työllisyysaste on paras lääke kestävyysvajeeseen ja yhteiskuntarauhaan”, Taavi Heikkilä sanoi.

Koulutustyösuhde on oppisopimusta kevyempi työsuhde. Se opettaa ammattiin työtä tekemällä. Palkka on aluksi työehtosopimusta matalampi, koska osaaminen ja usein myös työelämätaidot vaativat opastusta, mutta viimeistään vuoden kuluessa nuori on päässyt sisään työn arkeen ja pätevöityy ammattiin.

“Mielestämme tarvitaan useita eri keinoja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten saamiseksi työelämään. Kauppa haluaa olla mukana kehittämässä näitä keinoja”, Heikkilä jatkoi.

Palvelualojen tulevaisuusohjelmasta suuntaviivoja työmarkkinoiden kehittämiseen

Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja toivoo, että käynnistyneen syyskauden aikana kauppa ja ammattiyhdistysliike miettivät yhdessä, mitä kaupan ja koko elinkeinoelämän kilpailukyky vaatii. “Nyt ei ole kysymys vain yhdestä kierroksesta: pitää olla näkemys tavoitteista pidemmälle tulevaisuuteen ja lähteä toteuttamaan niitä. On kaikkien etu, että kauppa menestyy mahdollisimman hyvin Suomessa, työllistää Suomessa ja maksaa veronsa Suomeen”, Taavi Heikkilä totesi.

Painetta uudenlaiseen sopimiseen syntyy kansainvälisestä kilpailusta, digitaalisesta murroksesta ja yritysten erilaisista tarpeista. Ammattilaisia on yhä vaikeampi rekrytoida laajasti eri toimialoille – erityisesti kauppaan. Avoimien työpaikkojen täyttäminen kestää yhä pidempään ja tarvittua osaamista voi olla vaikea löytää. Ammattien ja toimialojen rajat liudentuvat, mikä myös osaltaan luo painetta nykyisille työehtosopimuksille; joustavatko sopimukset vai alkavatko toimenkuvat kehittyä sopimusten ulkopuolella, Heikkilä pohti.

“Rakennamme parhaillaan kaupan ja palveluiden tulevaisuusohjelmaa, joka valmistuu ensi vuoden alussa. Toiveemme on, että myös sen ympärillä voimme keskustella ay-liikkeen ja henkilöstön kanssa kaupan ja palveluiden tulevaisuudesta.”

Heikkilä painotti, että tällainen työ vaatii kaikilta ennakkoluuttomuutta ja rohkeutta. “Jäykistävän sääntelyn sijaan olisi nyt haettava positiivisia ja mahdollistavia ratkaisuja. Peruslähtökohdan tulisi olla, että kaikki työ on tärkeää. Uusien ratkaisujen tulee luoda mahdollisuuksia tehdä töitä, ei rajoittaa niitä.”

Lisätiedot:

  • Taavi Heikkilä, Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja, p. 010 768 0200
  • Juhani Pekkala, Kaupan liiton toimitusjohtaja, p. 0400 419 560, juhani.pekkala(at)kauppa.fi
  • Anna Lavikkala, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja, p. 0400 406 088, anna.lavikkala(at)kauppa.fi