Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat yhdessä kehittäneet verkkokurssin, jolla halutaan parantaa kauppojen turvallisuutta. Kaikille kaupassa työskenteleville tarkoitettu Uhkaava asiakastilanne -kurssi toimii osana henkilöstön turvallisuuskoulutusta.

Viime kesänä valmistuneen Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan työntekijään kohdistunut väkivalta ja uhkailu ovat asiakkaiden tekemien varkauksien jälkeen toiseksi yleisin rikostyyppi kaupan alalla. Tutkimuksen mukaan joka viidennessä kaupassa oli koettu vähintään yksi tällainen teko vuoden aikana.

Turvattomuuden ja väkivaltatilanteiden lisääntymisen takia PAM ja Kaupan liitto haluavat tehostaa kaupan henkilökunnan koulutusta uhkaavien asiakkaiden kohtaamiseen. Järjestöjen yhteistyössä kehittämän Uhkaava asiakas -verkkokurssin tavoitteena on opastaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa ja näin lisätä kauppojen turvallisuutta sekä taata häiriötön liiketoiminta.

”Kauppa kouluttaa henkilökuntaansa säännöllisesti kohtaamaan muun muassa erilaiset uhkatilanteet ja toimimaan niissä oikein. Nyt julkistettava Uhkaava asiakastilanne -verkkokurssi palvelee osana tätä koulutusta sekä turvallisen työ- ja asiointiympäristön luomista”, asiamies Matti Räisänen Kaupan liitosta sanoo.

Kaupan liiton ja PAMin verkkosivuilla oleva avoin verkkokurssi on tarkoitettu kaikille kaupassa työskenteleville – ei ainoastaan Kaupan liiton ja PAMin jäsenille.

”Kuinka hallita tilanne, jossa työntekijä on kahdestaan aggressiivisen asiakkaan kanssa? Miten myyjän on toimittava aseellisen ryöstön yhteydessä? Uhkaavissa tilanteissa työntekijän oma hyvinvointi on aina tärkein prioriteetti”, PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä sanoo.

Kurssi antaa konkreettisia neuvoja mahdollisten uhkatilanteiden hallintaan. Kurssin käytyään työntekijä kykenee pohtimaan omaa käyttäytymistään uhkatilanteissa sekä luomaan sen pohjalta ennakoivia ja uhkatilanteita estäviä toimintamalleja. Lisäksi kurssilainen osaa huomioida työympäristössään tekijöitä, jotka edesauttavat turvallisuutta uhkatilanteissa.

Turvallisuusalan ammattilaisten yhdistys Finnsecurity ry ja Turvallisuus-lehti palkitsivat verkkokurssin Ohto- eli Oikein hyvä turvallisuusoivallus -kunniakirjalla lokakuussa.

Verkkokurssi löytyy sekä Kaupan liiton että PAMin verkkosivuilta. Kurssiin voi tutustua osoitteessa http://koulutus.kauppa.fi/.

Lisätiedot:

asiamies Matti Räisänen, Kaupan liitto, p. 050 357 1959, matti.raisanen@kauppa.fi

työympäristöasiantuntija Erika Kähärä, PAM, p. 040 764 5295, erika.kahara@pam.fi