”Sähköinen vallankumous lisää vähittäiskaupan kilpailua ja asiakkaan vaihtoehtoja. Tulevaisuudessa asiakkaan valta kasvaa, koska hän voi toimia itsenäisesti ja valita yhä useammista tavoista ostaa”, Kaupan liiton puheenjohtaja, Keskon pääjohtaja Matti Halmesmäki sanoi avauspuheessaan Kauppa 2013 -tapahtumassa Helsingissä tiistaina. Kaupan liiton suurtapahtuma järjestettiin nyt neljännen kerran, ja tänä vuonna sen teemana oli tulevaisuuden asiakas.

Halmesmäen mukaan kaupan murros tarkoittaa myös sitä, että asiakaskäyttäytyminen pirstoutuu, asiakkaalla on kiire ja hän haluaa hoitaa ostokset vaivattomasti. Vaatimukset kauppaa kohtaan kasvavat.

Kaupan alalla on kaikkiaan 303 000 työpaikkaa, mikä on 12 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista. Kauppa on myös merkittävä veronmaksaja: kaupan osuus yhteisöveroista on 21 prosenttia. Toisaalta kauppa on myös merkittävä verojen kerääjä, sillä kolmannes arvonlisä- ja kulutusverojen verotuotoista tulee kaupasta. Lisäksi kaupan ala on merkittävä investoija. Pelkästään viime vuonna kaupan investoinnit olivat 1,35 miljardia euroa.

Ei siis ole lainkaan yhdentekevää, miten kauppa Suomessa voi. Jos kaupalla menee huonosti, myös Suomella menee huonosti. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että suomalaisten ostovoimaa ja kulutuskysyntää pidetään yllä.

”Olennaista on, että suomalaisten ostovoima säilyy ja että suomalaiset edelleen rohkenevat kuluttaa. Nyt kannattaisi ennen kaikkea vahvistaa kansalaisten uskoa tulevaisuuteen. Erityisesti täytyy pitää huolta nuorten perheiden ostovoimasta”, Halmesmäki sanoi.

Jos kaupan toimintaedellytykset heikkenevät, vaikuttaa se kaupan työllisyyteen.

”Kauppa ja palvelut ovat pitäneet Suomen työllisyyttä yllä, mutta nyt niidenkin tilanne alkaa vaikeutua suhdanteiden heiketessä. On tärkeää pitää yllä kaupan kykyä työllistää, koska kauppa on suurin nuorten työllistäjä”, Matti Halmesmäki sanoi.

Kaupan liiton suurtapahtuma järjestettiin 2.10 Helsingin Messukeskuksessa, ja siihen osallistui noin 500 vierasta. Seminaarissa kuultiin lisäksi muun muassa Koneen, L´Orealin ja Marimekon näkemykset digitaalisesta murroksesta ja siitä, miten tulevaisuuden asiakas toimii.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi